Aktualizacja aplikacji eModul – co się zmieniło?

Podziel się:
Programiści firmy TECH Sterowniki zaktualizowali aplikację do zdalnego zarządzania ogrzewaniem – eModul. Dostępna dla użytkowników firmowych produktów aplikacja jest dziś jeszcze wygodniejsza w obsłudze i umożliwia bardziej wszechstronne zarządzanie ogrzewaniem w swoim domu. Zmiany dotyczą zarówno funkcjonalności, jak i warstwy graficznej aplikacji.

Fot. TECH SterownikiFot. TECH Sterowniki

Zdalne sterowanie złożoną instalacją domu

Tegoroczną nowością firmy jest sterownik do instalacji, model i-3. Nowe urządzenie ma bardzo wiele funkcjonalności, którymi można zarządzać także zdalnie po zakupie modułu internetowego ST-505 lub WiFi RS. Informacje wyświetlane na stronie głównej aplikacji umożliwiają kontrolę i edycję różnych parametrów pracy obiegu grzewczego, czujników oraz regulatora pokojowego. Trwają prace nad udostępnieniem na ekranie głównym parametrów pracy styku dodatkowego.
Łatwe wyszukiwanie w historii alarmów

Historia alarmów to miejsce, w którym zbierane są informacje na temat ewentualnych problemów, które pojawią się w trakcie pracy urządzenia grzewczego. Wprowadzona przez specjalistów firmy wyszukiwarka pozwala na sortowanie alarmów według daty wystąpienia, typu alarmu czy nazwy. Dodatkowo wprowadzony przycisk „Pobierz” służy pobieraniu informacji na temat wybranych przedziałów.
REKLAMA:

Pobieranie i drukowanie ustawień sterownika

W zakładce „Ustawienia” można dziś nie tylko rejestrować poszczególne moduły, ale także pobierać i drukować ustawienia sterownika w formacie PDF. To bardzo przydatne dla wszystkich tych, którzy obawiają się samodzielnej zmiany parametrów pracy urządzenia. W przypadku wyświetlania więcej niż jednego modułu można również wybrać, który z nich będzie uznany za domyślny. Moduł ten będzie wyświetlany jako pierwszy po zalogowaniu do aplikacji.
Nowy widok dla ogrzewania strefowego

W ciągu ostatnich miesięcy programiści firmy TECH Sterowniki pracowali również nad warstwą graficzną aplikacji. W efekcie w module dedykowanym ogrzewaniu strefowemu zwiększono ilość danych dostępnych z poziomu strony głównej. Jednocześnie wszystkie informacje są prezentowane w sposób bardziej przejrzysty.

W zaktualizowanej wersji:

- kafelki znajdujące się na stronie głównej umożliwiają podgląd temperatury zadanej, ikony, nazwy oraz wskazania, z jakiego trybu korzysta strefa. Dodatkowo wprowadzona animacja linii informuje czy strefa jest aktywna, czy nie.
- w systemach bezprzewodowych kafelki zostały wzbogacone o listę rozwijalną umożliwiającą sprawdzenie zasięgu czujnika, procentu otwarcia zaworu czy ilości siłowników termostatycznych pracujących w danej strefie.
- w zakładce „Strefy” można łatwo zmienić nazwę strefy, wybrać ikonę, która będzie wyświetlana obok wartości temperatury, dokonywać podglądu strefy oraz ją resetować.
- z poziomu strony głównej można sprawdzić stanu zaworu mieszającego oraz wartość temperatury zewnętrznej (funkcjonalność dotyczy posiadaczy zaworu mieszającego oraz czujnika temperatury zewnętrznej).
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: TECH Sterowniki
#wiadomości #technologie #instalacje #tech_sterowniki

Więcej tematów: