Jak usunąć wykwity na murze

Podziel się:
Wykwity pojawiające się na nowym murze są kłopotliwe nie tylko dla inwestora. Zarzuty o brak profesjonalizmu spotykają najczęściej wykonawcę, nie omijając również dostawcy materiałów budowlanych...

Elewacja z cegieł Fraza, marki TercaElewacja z cegieł Fraza, marki Terca

Cegła to podstawa

Usunięcie uporczywego nalotu jest najczęściej kłopotliwe i wymaga długotrwałych zabiegów. Istnieje jednak zbiór prostych zasad wykonawczych, które zmniejszają do minimum ryzyko wystąpienia problemu. Tak samo jak mycie rąk zapobiega zachorowaniu na wiele groźnych chorób. Wytwarzanie cegieł (i każdego innego materiału ceramicznego) opiera się na wypalaniu w wysokich temperaturach uformowanej mieszaniny, której głównym składnikiem jest glina.

Nowoczesne technologie gwarantują powtarzalność całego procesu i wierne zachowanie parametrów produktu końcowego. Ponieważ jednak glina jest surowcem naturalnym, to eksploatacja jej z kolejnych warstw złoża może powodować po wypaleniu różnice kolorystyczne w odcieniach poszczególnych partii produkcyjnych. Inwestorzy nie zawsze są tego świadomi. Dlatego w interesie wykonawcy leży uczulenie ich aby, z dbałości o estetykę przyszłego muru, na budowę trafiły cegły wyłącznie z jednej partii produkcyjnej. I to w liczbie, która wystarczy do ukończenia wszystkich planowanych prac. Domawianie brakujących cegieł w trakcie murowania może spowodować zauważalne różnice odcieni w murze.

Elewacja TercaElewacja TercaPrawidłowo wykonana cegła nie będzie w murze źródłem wykwitów. U renomowanych producentów proces produkcji opiera się o staranny dobór surowców i powtarzające się, na każdym etapie produkcji, badania materiału przed i po jego wypaleniu. Może się za to zdarzyć, że przez nieprawidłowe przechowywanie cegły, wprowadzone zostaną do muru substancje, których skutkiem mogą być wykwity. Cegły opuszczają linię produkcyjną na paletach szczelnie opakowanych folią. Ma to na celu ochronę gotowego wyrobu przed warunkami atmosferycznymi (śnieg, deszcz) i wilgocią z podłoża. Mówiąc wprost – aż do chwili murowania cegła powinna być chroniona przed jakąkolwiek wilgocią i zabrudzeniami, które mogą przenieść do wnętrza muru niepożądane związki i substancje. Dotyczy to zwłaszcza zabezpieczania ich na placu budowy - tak przed wodą opadową jak i przed innymi źródłami wilgoci.
REKLAMA:

Cegła klinkierowa Santiago marki TercaCegła klinkierowa Santiago marki Terca

Murowanie jest sztuką

Ceramika na elewacji przyciąga uwagę charakterystyczną kolorystyką, a gra odcieni na klinkierowym murze podkreśla szczególną szlachetność. Aby jednak inwestor mógł cieszyć się nimi w pełni, podczas murowania najlepiej jest mieszać cegły korzystając z kilku palet jednocześnie. Uzyskamy wtedy najbardziej naturalny rozkład kolorów na elewacji lub w murze. Oczywistą i znaną każdemu fachowcowi zasadą jest murowanie czyste – zgodne z zasadami sztuki budowlanej - po którym mur nie wymaga dodatkowego czyszczenia z resztek zaprawy. Tak samo jak murowanie bez używania cegieł zabrudzonych błotem, zaprawą czy innymi substancjami i używanie do przygotowania zaprawy czystej wody i czystych narzędzi. Prawidłowe wykonanie prac murarskich nie wyczerpuje listy zasad zabezpieczających przed wykwitami. Podczas przerw w pracach murarskich i bezpośrednio po ich zakończeniu mur wymaga ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Szkodliwy jest nie tylko deszcz, ale również silny wiatr i zbyt duże nasłonecznienie. Wtedy zabezpieczamy mur folią lub plandeką, ale zawsze w sposób zapewniający swobodną cyrkulację powietrza wokół muru. Plandekę usuwamy dopiero po stwardnieniu zaprawy (około 7 dni od zakończenia murowania).

W przypadku obniżenia się temperatury poniżej dopuszczalnej mur możemy chronić tzw. matami, natomiast przeciw nadmiernemu nasłonecznieniu skuteczne są siatki elewacyjne stosowane np. przy układaniu ociepleń na elewacji.

8 zasad zdrowego muru:

- zamawiaj cegły z jednej partii produkcyjnej
- na placu budowy chroń materiały przed wilgocią i zmiennymi warunkami atmosferycznymi
- podejmuj się wykonania odpowiednio zaprojektowanych elementów architektonicznych
- dobieraj właściwe materiały (cegła, zaprawa)
- stosuj gotową zaprawę zalecaną przez producenta ceramiki
- zaprawę przygotowuj ściśle wg wskazań producenta
- zachowuj reżim technologiczny podczas prac (mieszaj cegły z kliku palet, staraj się nie korygować raz ułożonej cegły, muruj czysto przy określonej dodatniej temperaturze i dobrej pogodzie)chroń mur w trakcie prac oraz po ich zakończeniu przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Wienerberger
#czytelnia #ściany #cegla #do murowanie #na fasada #wienerberger #Ochrona i renowacje ścian i fasad

Więcej tematów: