Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Podziel się:
W niniejszym, trzecim wydaniu książki „Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2”, podobnie jak w poprzednich dwóch wydaniach, zaprezentowano podstawowe zasady obliczania elementów żelbetowych według normy PN-EN 1992-1-1:2008 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków”. Ponadto, w węższym zakresie, omówiono także ciągle stosowaną normę PN z 2002 r.

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2Wydanie: III
Autor: Michał Knauff
Format B5
Objętość: 700 str.
ISBN 978-83-01-19987-6
Termin wydania: 26.10.2018 r.
Rodzaj oprawy: Miękka
Kategoria i podkategoria: Nauki techniczne/ Budownictwo
IBUK – TAK
EPUB/MOBI - NIE

Opis:

W niniejszym, trzecim wydaniu książki „Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2”, podobnie jak w poprzednich dwóch wydaniach, zaprezentowano podstawowe zasady obliczania elementów żelbetowych według normy PN-EN 1992-1-1:2008 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków”. Ponadto, w węższym zakresie, omówiono także ciągle stosowaną normę PN z 2002 r.
REKLAMA:

W wydaniu trzecim dodano obszerny punkt dotyczący przebicia i cały rozdział o obliczaniu konstrukcji sprężonych. Uzupełniono i rozbudowano także rozdział dotyczący minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie.

Metody obliczeń autor zilustrował licznymi przykładami. Najważniejsze z nich zostały przedstawione jako algorytmy, tablice i wykresy, które dzięki zwięzłej i przejrzystej formie umożliwiają jak najprostsze wykonanie niezbędnych obliczeń. Najważniejsze zasady konstruowania zostały podsumowane w formie prostych zestawień.

Dzięki tej publikacji Czytelnicy:

- uporządkują informacje dotyczące zmodyfikowanego wieku i wyznaczania wytrzymałości betonu i współczynnika pełzania w zależności od tego wieku;
- poznają konsekwencje zastosowania tzw. alternatywnego wyboru kombinacji obciążeń w stanie granicznym nośności oraz zastosowania tych zasad do projektowania belek i płyt ciągłych;
- zastosują algorytmy do projektowania przekrojów obciążonych siła podłużną i momentem zginającym;
- zyskają wiedzę na temat wpływu ukośnego zarysowania na siły w rozciąganym zbrojeniu podłużnym;
- skorzystają z tablic do wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i zasady dotyczące kotwienia zbrojenia fundamentów.

Informacja o autorze/ redaktorze:
prof. dr hab. inż. Michał Knauff

- Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Budowlanej, mgr. inż., 1963
- Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, doktor, 1970
- Uniwersytet Warszawski, magister matematyki, 1975
- Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, habilitacja, 1980
- Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, 1991, prof. nzw. Politechniki Warszawskiej
- Od 1999 profesor tytularny
- W latach 1981÷1997 prodziekan, a w latach 1990÷1996 dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
- W latach 1996÷2011 kierownik Zakładu Konstrukcji Betonowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
- Przez wiele lat profesor w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (do 2010)
- Od 2011 profesor w SGGW. 

Autor ponad 100 publikacji i kilku obszernych książek, mających duże praktyczne znaczenie.

Tematem doktoratu była nośność betonu ze względu na docisk i strefa zakotwień w kablobetonie. Habilitacja dotyczyła obliczania ugięć belek żelbetowych. W latach 1972÷79 liczne publikacje związane z badaniami (badania modelu „containmentu”, badania związane z budową dużych kabli sprężających) w programie zmierzającym do budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Potem prace dotyczące teorii żelbetu, prace związane z zastosowaniem komputerów do projektowania oraz opracowania związane z oryginalnym systemem sprężania zbiorników. Oprócz licznych nagród ministrów i Rektora otrzymał wysoko cenione w środowisku nagrody im. prof. Bryły i prof. Kaufmana. Od 1995 r. najważniejsze prace M. Knauffa są związane z wprowadzaniem w Polsce norm europejskich, zwłaszcza z zagadnieniami zarysowania, ugięć, ścinania i projektowania słupów.

Notka na IV okładkę:

Podobnie jak w poprzednich dwóch wydaniach, w książce przedstawiono podstawowe zasady obliczania konstrukcji żelbetowych na podstawie Eurokodu 2. W uporządkowanej formie omówiono stosowanie przepisów pochodzących z części 1-1 tego Eurokodu oraz z norm europejskich z nim związanych. Ponadto umieszczono wzmianki dotyczące stosowania Normy PN-B-03264 z 2002 roku. Najważniejsze zagadnienia podsumowano w formie zwięzłych algorytmów scalających wszystkie potrzebne informacje. Prawie wszystkie punkty zilustrowano przykładami. Niektóre zasady obliczania i konstruowania, jak np. wyznaczanie długości zakotwienia zbrojenia na podporach i kotwienia zbrojenia fundamentów, udało się ująć prościej niż w normie, ale zgodnie z normą. W nowym wydaniu wprowadzono wiele drobnych zmian i ulepszeń wynikających z czterech wy - danych przez PWN w latach 2013-2018 książek prof. M. Knauffa (ze współautorami). Dodano punkty dotyczące przebicia, opracowano na nowo rozdział dotyczący zarysowania, biorąc pod uwagę normę europejską dotyczącą zbiorników oraz niemiecki Załącznik Krajowy do części 1-1 Eurokodu 2. Nowy jest także obszerny rozdział o obliczaniu konstrukcji sprężonych. Książkę kierujemy zarówno do inżynierów projektujących konstrukcje żelbetowe oraz pracowników naukowych, jak i do studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: PWN
#czytelnia #materiały konstrukcyjne #ściany #wydawnictwa #zelbeton

Więcej tematów: