Rozwiązania akustyczne firmy Armstrong

Podziel się:
Stworzenie nowoczesnej, ale i przyjaznej dla użytkowników, przestrzeni biurowej wymaga kompleksowego podejścia do projektowania. We współczesnych projektach liczy się bowiem nie tylko wizualny rozmach, ale przede wszystkim także uzyskanie wysokiego poziomu funkcjonalności i ergonomii przestrzeni użytkowej

Rozwiązania akustyczne firmy ArmstrongSpecyfika współczesnej pracy i fakt, iż coraz więcej ludzi zatrudnianych jest do pracy biurowej (ok. 60% wszystkich pracujących), wywiera znaczący wpływ na kształtowanie dzisiejszej przestrzeni pracowniczej. Musi być ona nie tylko nowoczesna i estetyczna, ale przede wszystkim komfortowa i przyjazna dla użytkowników pod każdym względem. Jednym z najistotniejszych czynników, mających znaczący wpływ na warunki panujące wewnątrz pomieszczeń biurowych, jest środowisko akustyczne. Nadmierny hałas to najczęstsze zjawisko, z jakim zmagają się użytkownicy przestrzeni biurowych. Wyzwaniem dla projektantów i wykonawców jest zatem stosowanie takich rozwiązań, które m.in. pomogą zminimalizować ten problem i stworzyć prawdziwie ergonomiczne otoczenie.

Rozwiązania akustyczne firmy Armstrong

Funkcja wnętrz a ich akustyka

Obecne biura to w większości duże pomieszczenia zorganizowane na planie otwartym, z wydzielonymi jedynie niewielkimi pomieszczeniami takimi, jak indywidualne gabinety, salki konferencyjne, pomieszczenia socjalne itp. - Każde z nich ma inne wymagania związane z warunkami akustycznymi. Zrozumienie funkcji poszczególnych wnętrz przeznaczonych dla pracowników oraz dopasowanie do nich odpowiednich rozwiązań akustycznych ma zatem ogromne znaczenie – mówi Anna Baczkowska, architekt i menadżer techniczny w firmie Armstrong. Wśród materiałów wykończeniowych, które mogą pomóc stworzyć optymalne środowisko akustyczne wnętrz - zarówno nowych, jak i tych poddawanych renowacji – na szczególną uwagę zasługują m.in. sufity podwieszane.
REKLAMA:

Rozwiązania akustyczne firmy Armstrong

Sufit podwieszany w biurowej specyfice

Nowoczesne sufity podwieszane dają niezwykle szerokie możliwości kreowania przestrzeni nie tylko pod względem wizualnym, ale przede wszystkim także funkcjonalnym. - Płyty sufitowe, dzięki odpowiednim parametrom akustycznym, idealnie nadają się do kształtowania środowiska akustycznego zarówno wnętrz biurowych typu open space (m.in. w celu minimalizowania nadmiernego hałasu i poprawy koncentracji), sal konferencyjnych (m.in. w celu poprawy rozumienia mowy), jak i indywidualnych gabinetów (m.in. w celu uzyskania wysokiego poziomu poufności) – tłumaczy Anna Baczkowska.

Rozwiązania akustyczne firmy Armstrong

Przykładowe rozwiązania akustyczne firmy Armstrong

Biuro typu open space – wysoki poziom pochłaniania dźwięków W dużych biurach, w których przebywa jednocześnie znaczna liczba ludzi, największym problemem jest hałas (generowany m.in. przez ludzi, sprzęt biurowy oraz elementy serwisowe) i brak możliwości koncentracji. By ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu, zapewnić odpowiedni poziom koncentracji i poufności rozmów, a także obniżyć poziom natężenia dźwięku w pomieszczeniach, można zastosować sufit podwieszany o zwiększonym współczynniku pochłaniania dźwięku (0,95 – 1,00 αw). Wśród polecanych produktów znajdują się m.in. mineralne płyty z rodziny OP o obniżonej gęstości (PERLA OP i ULTIMA OP) oraz płyty metalowe z mikroperforacją i wkładem z czarnej fizeliny akustycznej.

Sala konferencyjna – dobra dźwiękoizolacyjność, przeciętne pochłanianie

Główną funkcją sal konferencyjnych jest umożliwienie prowadzenia komunikacji. Ogromne znaczenie ma więc komfort słuchających, rozumienie mowy oraz ich poufność. Sufity podwieszane o dobrej dźwiękoizolacyjności (35 – 40 dB) pozwolą ograniczyć poziom hałasu dochodzącego z sąsiednich pomieszczeń, a także uniemożliwią przenikanie rozmów na zewnątrz pomieszczenia. Przeciętna wartość pochłaniania dźwięków (0,60 – 0,65 αw) zapewni ponadto wystarczająco długi (dla tego typu pomieszczeń) czas pogłosu. Wśród polecanych produktów znajdują się m.in. mineralne płyty typu Standard (SAHARA MAX, PERLA, ULTIMA) i metalowe z Ekstra mikroperforacją.

Rozwiązania akustyczne firmy Armstrong

Gabinet indywidualny – wysoki poziom dźwiękoizolacyjności, średnie pochłanianie


W przypadku indywidualnych pomieszczeń biurowych konieczne jest ograniczenie hałasu dochodzącego z zewnątrz oraz ograniczenie słyszalności i rozumienia rozmów w sąsiednich pomieszczeniach. W tym celu najlepiej zastosować produkty, które charakteryzują się wysokim poziomem izolacyjności akustycznej wzdłużnej (powyżej 40 dB). Wśród polecanych produktów znajdują się m.in. mineralne płyty z rodziny dB o zwiększonej gęstości (PERLA dB, SAHARA dB, ULTIMA dB) oraz płyty metalowe z mikroperforacją i wkładem akustycznym Premium B15.

Nie tylko w biurze

Minimalizowanie hałasu, osiągnięcie optymalnego poziomu rozumienia mowy oraz koncentracji, to istotne zagadnienia nie tylko w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych do pracy czy prowadzenia szkoleń. Równie ważne jest zachowanie właściwych parametrów akustycznych (choć w różnym stopniu) na korytarzach, w recepcjach czy służbowych stołówkach. - Tylko kompleksowe podejście do zagadnienia akustyki przestrzeni pracowniczej może zatem pomóc stworzyć nowoczesny budynek biurowy, w którym praca będzie przyjemna i komfortowa, ale także efektywna – podsumowuje Anna Baczkowska.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Amstrong
#czytelnia #izolacje #akustyka #gabinet #armstrong #wygluszanie #sufit

Więcej tematów: