newsletter reklama projekty domów forum
piątek 22 października 2021
29.11.2019r...

Co to jest badanie termowizyjne?

Badanie Termowizyjne - Czym Jest I Do Czego Służy? description: Na czym polega badanie termowizyjne ➢ Czemu służą badania termowizyjne ➢ Jak przeprowadza się badanie termowizyjne? Sprawdź koniecznie!
Szczelność cieplna budynków jest bardzo ważna nie tylko dla komfortu użytkowników, ale także energooszczędności. Aby przekonać się, czy ciepło nie ucieka, należy przeprowadzić badania termowizyjne. W niniejszym tekście opowiemy, na czym one polegają, co pozwalają wykryć oraz jak przeprowadza się takie pomiary.

Fot. prusdis.pl
Fot. prusdis.pl

Na czym polega badanie termowizyjne?

Sednem badań termowizyjnych jest lustracja budynku z użyciem specjalnej kamery termowizyjnej. Z zapisywanego przez nią w podczerwieni obrazu powstaje wydruk lub cyfrowy zapis nazywany termogramem. Są na nim widoczne rozkłady temperatur całego budynku. Zasadniczo termogram może być przedstawiony na dwa sposoby — monochromatycznie lub kolorowo. Ten drugi sposób będzie łatwiejszy do odczytania dla niewprawnego oka. Im coś jest cieplejsze, tym bliżej mu będzie do barwy czerwonej i pomarańczowej. Analogicznie miejsca chłodne będą niebieskie i granatowe. Budynki można sprawdzać w ten sposób zarówno z zewnątrz, jak i od środka.

badanie

Czemu służą badania termowizyjne?

Obraz rejestrowany kamerą termowizyjną pozwala wykryć wszystkie miejsca uchodzenia ciepła. Z pomocą termowizji można więc sprawdzić:

► ciągłość i izolacyjność termiczną wieńców,
► izolacyjność i poprawność montażu drzwi, okien i innych uchylnych konstrukcji,
► ewentualne różnice w grubości ocieplenia,
► termiczną izolacyjność fundamentów,
► poprawność wykonania izolacji, jej ciągłość oraz szczelność,
► prawidłowość wykonania izolacji poddasza.

Ponadto dzięki takiemu badaniu obiektu można także przeanalizować przebieg ukrytych w ścianie rur z wodą (tak ciepłą, jak i zimną), sprawdzić stan ich izolacji, a także wykryć zatory w grzejnikach i usterki w podłogowym ogrzewaniu. Dzięki termowizji sprawdzimy także ocieplenie i szczelność kominów.

Badanie takie pozwala więc ocenić jakość wykonania robót budowlanych oraz sprawdzić skuteczność zastosowanych rozwiązań projektowych. W jego wyniku można zlokalizować wszystkie mostki termiczne, ułatwiając tym samym planowanie i przeprowadzenie prac mających na celu uszczelnienie cieplne budynku. Poza tym taka analiza budynków umożliwia także wykrycie źródeł i zasięgów zawilgoceń, co pozwoli ochronić materiały budowlane przed ich destrukcyjnym wpływem oraz ułatwi usunięcie przyczyn i skutków zawilgoceń. Zasadniczo dom można sprawdzać kamerą termiczną zarówno przed oddaniem do użytkowania, jak i już w czasie zamieszkiwania, szczególnie zaś przed planowaną termomodernizacją budynku.

Jak przeprowadza się badanie termowizyjne?

Przebieg takiej ekspertyzy określa obowiązująca norma europejska PN-EN 13187. Według tego dokumentu całość badania składa się z:

► analizy dokumentacji technicznej budynku;
► przeprowadzenie właściwego badania kamerą termowizyjną;
► analizy uwag (jeśli jakieś były);
► zarejestrowania kamerą termowizyjną miejsc z wadami cieplnymi;
► opisania i analizy wykonanych zdjęć;
► sporządzenia raportu i wyciągnięcia wniosków;

Badania termowizyjne mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem dwóch metod — pełnej lub uproszczonej.

Metoda uproszczona obejmuje oględziny ścian z wykonaniem termogramów dla ich wybranych fragmentów. Sprawdzana jest także wilgotność powietrza, a także rozkład temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku Umożliwia to przedstawienie użytkownikowi odpowiedzialnych za straty cieplne usterek.

Metoda pełna wiąże się z wykonaniem termogramów dla całych ścian szczytowych i osłonowych oraz diagnostyką ich najbardziej zróżnicowanych cieplnie fragmentów. Pozwala to wykryć i wskazać występujące wady konstrukcyjne (na zasadzie analogii, pokazując miejsca podobne, ale prawidłowo wykonane). Badania tą metodą obejmują także elementy centralnego ogrzewania. Pozwala to ocenić poprawność działania instalacji i wykryć ewentualne nieszczelności. Przeprowadzone tą metodą badania stanowią element wymagany przy postępowaniach sądowych (wady często wychodzą dopiero po kilku latach użytkowania).

Kiedy się je przeprowadza?

Dobrych momentów na termowizję jest przynajmniej kilka. Pierwszy z nich przypada zaraz po ociepleniu połaci dachowej nowo powstałego budynku, ale jeszcze przed osłonięciem wełny od strony poddasza. Pozwoli to sprawdzić ciągłość ocieplenia i łatwe dokonanie ewentualnych poprawek. Następny taki moment to kontrolne uruchomienie wszystkich instalacji. Kolejne badania przeprowadza się już w zamieszkałych budynkach, jeśli pojawiają się w nich uciążliwości eksploatacyjne: podmuchy w pobliżu stolarki okiennej, zawilgocenie ścian, podejrzanie wysokie zużycie energii lub brak komfortu cieplnego. Warto także przeprowadzić je po modernizacji budynku.

Natomiast jeśli chodzi o okres przeprowadzania tego typu analiz, najlepsza będzie do tego zima. Najwyraźniejsze wyniki otrzymuje się bowiem gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej -5 °C, a wewnątrz utrzymuje się na poziomie około +20 °C. Na jej wykonywanie najlepiej wybrać czas, gdy przez przynajmniej 2-3 poprzedzające dni utrzymywała się możliwie stabilna pogoda. Bardzo dobre są także dni z intensywnym i długotrwałym zachmurzeniem. Nie powinno się ich natomiast przeprowadzać w dni z wiatrem przekraczającym prędkość 2m/s, gdyż jego silne podmuchy wychładzają ściany, fałszując wyniki pomiarów i ukrywając tym samym występowanie mostków cieplnych.

Jaki jest koszt takiego badania?

Uniwersalna cena takiej analizy jest dość kłopotliwa do ustalenia. Koszty są bowiem zależne od regionu, w którym prowadzone będzie badanie. Na pewno tańsze będzie przeprowadzenie oględzin metodą uproszczoną — mniejsza ilość dokumentacji i uproszczona procedura sprawiają, że za takie pomiary nie zapłacimy więcej niż kilkaset złotych. Inaczej ma się sprawa z pełnymi badaniami obejmującymi sporządzenie protokołu do przedłożenia w sądzie. Wraz z wykonaniem zdjęć, ich pełnym opisem i sporządzeniem wszystkich wymaganych sprawozdań, koszty dla domu jednorodzinnego (250 m²) mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

--
REKLAMA:
--

W związku z tym, jeśli chcemy poznać stan cieplny naszego domu, warto skorzystać z możliwości uproszczonej analizy z użyciem kamer termowizyjnych. Nie zapłacimy za to przesadnie dużo, a możemy wykryć wady przynoszące ze sobą niepotrzebnie większe koszty eksploatacyjne, które łatwo będzie wyeliminować. Dzięki temu nie tylko dowiemy się więcej o naszym domu, ale także możemy podnieść jego komfort cieplny.

Podsumowanie

Dzięki badaniom budynków przy pomocy kamery termowizyjnej można w łatwy sposób wykryć wszelkie nieprawidłowości w konstrukcji tych obiektów. Wykryte odpowiednio wcześnie (np. zaraz po ociepleniu) mogą być one usunięte bez większych nakładów pracy. Pozwala to sporo zaoszczędzić, zwłaszcza deweloperom, którzy nie wyeliminowali wad konstrukcyjnych przed oddaniem budynków do użytku. Badanie takie stanowi także podstawę do dochodzenia swoich praw przed sądem, jeśli podobna sytuacja miała miejsce. W związku z tym warto przeprowadzać analizy szczelności termicznej obiektu zarówno na etapie budowy, jak i już podczas jego użytkowania. Stanowią one także bardzo istotne źródło informacji dla osób planujących modernizację termiczną.

źródło: MATERIAŁ PARTNERA

Artykuły podobne:

d