newsletter reklama projekty domów forum
piątek 20 lipca 2018
14.02.2018r...

Co to jest przepływ zwrotny?

Fot. Kessel
Fot. Kessel

Problem:

W przypadku silnych opadów poziom wody przekracza tak zwany poziom zalewania. Pod pojęciem poziomu zalewania rozumie się powierzchnię drogi (ulicę, chodnik, pobocza). Niżej położone pomieszczenia w suterenach lub piwnicach są więc szybko zalewane. Skutki są następujące: zniszczone lub niezdatne do użytku wykładziny podłogowe, meble i urządzenia elektryczne, ociekające wodą sprzęty domowe oraz stres i koszty dla osób mieszkających w budynku.

Rozwiązanie:

Elementy odwadniające takie jak wpusty podłogowe, pralki, umywalki , prysznice lub WC, leżące poniżej poziomu zalewania muszę być w skuteczny sposób chronione przed przepływem zwrotnym. Ścieki, które ze swobodnym spadkiem odpływają do kanału, muszą być zabezpieczone zaworem zwrotnym. Jeśli oficjalny kanał leży wyżej niż miejsce odpływu, wówczas ścieki muszą być pompowane do góry za pomocą automatycznej przepompowni.

--
REKLAMA:
--

źródło: Kessel

Artykuły podobne:

d