Kontakt

www.obud.pl
tel./fax: 052/ 321 12 80
redakcja@obud.pl

Wydawca:
Nevicom Sp. z o.o.
ul. Romana Kaczmarczyka 17
85-796 Bydgoszcz

NIP: 5542920610
REGON: 341405566
KRS: 0000454504

Dane do korespondencji:
Nevicom Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 14
85-738 Bydgoszcz

Rachunek Bankowy:
38 1940 1076 3116 5482 0000 000


R E D A K T O R   N A C Z E L N Y  /  M A R K E T I N G:
Waldemar Mulhstein
kom. +48 602 133 227
chemia@chemiabudowlana.info


D Z E N N I K A R Z E,  F O R U M :

Marek Żelkowski
tel. 52 / 321 12 80
forum@obud.pl

Marta Sobiecka
tel. 52 / 321 12 80
forum@obud.pl


O B S Ł U G A   T E C H N I C Z N A :

Szef działu IT:
Jacek Kraska
kom. +48 607 285 726
jacek@nevicom.pl

Administrator serwisów:
Magdalena Kraska
tel. 52 / 321 12 80
materialy@obud.pl

Współpraca:

Patrycjusz Orłowski
tel. 52 / 321 12 80
p.orlowski@obud.pl