Sucha zabudowa
 

Wykończenie w suchej zabudowie

Budując czy remontując dom, mieszkanie, biuro itp. pomieszczenia, oczekujemy, że w efekcie otrzymamy m.in. gładkie powierzchnie, które łatwo będzie wykończyć odpowiednią powłoką. Niebagatelne znaczenie w wielu przypadkach ma też czas prac – im krótszy, tym mniejsze koszty inwestycji.

Fot. Fermacell
Fot. Fermacell
Coraz częściej decydujemy się więc na systemy suchej zabudowy, które pozwalają szybko uzyskać pożądany efekt. Zdarza się, że z różnych względów, zamiast skorzystać z zalecanych przez producenta systemowych rozwiązań, wybieramy produkty różnych firm. Niestety, wynik może być odmienny od spodziewanego, bo nawet najwyższej jakości płyty np. gipsowo-włóknowe nie zagwarantują wymaganej jakości powierzchni, jeśli przy ich montażu i obróbce wykorzystane będą niekompatybilne preparaty.

Rozwiązania systemowe charakteryzują się tym, że ich wzajemne interakcje są przebadane i sprawdzone przez producenta, który gwarantuje, że spełniają one odpowiednie normy i gwarantują oczekiwany standard wykonania. Uzupełnieniem płyt są m.in. masy szpachlowe, którymi spoinuje się płyty, masy szpachlowe przeznaczone do ostatecznego wygładzania powierzchni czy masy do szpachlowania powierzchniowego. Warunkiem uzyskania odpowiedniej powierzchni jest użycie konkretnych produktów wg zaleceń karty technicznej.
--
REKLAMA:
--
Bardzo ważne ze względów użytkowych i estetycznych jest idealne wykończenie połączeń między poszczególnymi płytami. Stosuje się zasadniczo spoinę szpachlowaną lub klejoną oraz szpachlowaną dla płyt z krawędziami frezowanymi.

W zależności od progu jakości, mamy do czynienia z następującymi rodzajami szpachlowania:
- szpachlowanie podstawowe Q1 – powierzchnie o niewielkich wymogach wizualnych, wymagające podstawowego wypełnienia ze względów technicznych albo z uwagi na fizykę budowlanej
- szpachlowanie standardowe Q2 - powierzchnie konstrukcyjne z płyt gipsowo-włóknowych o standardowych wymaganiach w zakresie estetyki powierzchni
- szpachlowanie specjalne Q3 – powierzchnie o ponadnormatywnych wymaganiach, których jakość należy szczegółowo i precyzyjnie określić w dodatkowych specyfikacjach i uzgodnieniach
- szpachlowanie specjalne Q4 – powierzchnie o najwyższych wymaganiach, z całopowierzchniowym szpachlowaniem płyt i precyzyjnie określonym w dodatkowych uzgodnieniach standardem.

Przeczytaj także