Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia DAFA

XV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA, obradujące w dn. 24 czerwca w miejscowości Przygoń wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na trzyletnią kadencję.

Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało powierzone ponownie Piotrowi Olgierdowi Koryckiemu. Do Zarządu wybrano również: Marzenę Maj, Krzysztofa Rogosza i Andrzeja Stępkowskiego.

Na członków Komisji Rewizyjnej powołano: Adama Krzanika, Witolda Okońskiego i Henryka Ziobro.
--
REKLAMA:
--
Fot. DAFA
Fot. DAFA

Prezes Stowarzyszenia-Piotr Olgierd Korycki podsumował miniony rok jako bardzo udany.

Mimo, że pandemia zahamowała wiele inicjatyw branżowych, to tempo działań DAFA nie zwolniło, wręcz przeciwnie – pojawiły się nowe projekty merytoryczne i szkoleniowe.

Prezes ocenił 2020 r. jako czas dynamicznego rozwoju w trakcie którego Stowarzyszenie upowszechniało wiedzę ekspercką, dostarczając rynkowi budowlanemu rzetelnej i popartej praktyką wiedzy projektowej i wykonawczej w postaci nowych wytycznych technicznych, szkoleń i artykułów merytorycznych.

DAFA nieustannie udziela wsparcia swoim członkom w zakresie szkoleń, doradztwa oraz umacniania wizerunku.

Dzięki zaangażowaniu dużej liczby ekspertów, Stowarzyszenie ma coraz mocniejszą pozycję i jest cenioną organizacją branżową.

Przeczytaj także