Ochrona - tematy pozostałe
 

Owady niszczące drewno

Drewno jest popularne nie tylko wśród ludzi. Także owady doceniają jego walory. Jeśli się w nim zagnieżdżą, mogą spowodować druzgocące konsekwencje. Szkodniki są w stanie zdestabilizować całe budynki. Im wcześniej zostanie wykryty ich atak, tym lepiej. Przedstawiamy Państwu przegląd najgroźniejszych szkodników drewna i metody nowoczesnej renowacji, oraz produkty do jej przeprowadzenia.

Fot. Remmers
Fot. Remmers

Zwalczanie naturalnych wrogów drewna
Określanie zasięgu ataku.

Jeżeli wykryty zostanie atak owadów niszczących suche drewno, takich jak spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus), kołatek domowy (Anobiidae) lub miazgowiec brunatny (Lyctidae), to najpierw należy określić zakres tego ataku. W tym celu w odpowiednich odstępach czasu część bielastą dostępnych krawędzi wszystkich drewnianych elementów konstrukcyjnych należy badać (wykonując nawierty, nacięcia lub uciosy) pod kątem intensywności i zasięgu inwazji. Materiały drewnopochodne należy sprawdzać tylko pod kątem istniejących otworów wylotowych. W razie potrzeby należy uwzględnić istniejące okładziny lub deski podłogowe. Może zaistnieć konieczność otwarcia dachu w trudno dostępnych miejscach, np. na przebudowanych poddaszach. W celu zachowania estetyki konstrukcji w miarę możliwości nie należy ciosać cennych historycznie elementów konstrukcyjnych.

Usuwanie materiału do poziomu zdrowego drewna

Następnie całe drewno przeznaczone do impregnacji musi być okorowane i oczyszczone z łyka. Ponadto należy usunąć spróchniałe części konstrukcji aż po głębiej położone korytarze, a korytarze odsłonięte - wyszczotkować.

Fot. Remmers
Fot. Remmers

Kontrola statyki

Pozostałą część przekroju poprzecznego należy zbadać pod kątem resztkowej wytrzymałości statycznej. Jeśli konstrukcja nie spełnia wymagań statycznych, to należy przeprowadzić zabiegi wzmacniające z użyciem profilaktycznie zabezpieczonego drewna. W razie potrzeby należy skonsultować się z inżynierem budownictwa.

Wybór i stosowanie środków do konserwacji drewna

Materiał na słonięte powierzchnie drewniane można nanosić za pomocą pędzla lub urządzenia natryskowego. Wymaganą ilość opartego na rozpuszczalniku środka przeciw owadom należy nakładać w co najmniej dwóch etapach pracy, w przypadku środka na bazie soli bez korników Adolit w trzech etapach pracy. Wymagana ilość stosowania pestycydów wynosi 300 - 350 ml/m. Skuteczność środków do konserwacji drewna zależy od zastosowanych substancji aktywnych. Stosowane są produkty o szybkim lub powolnym działaniu. W przypadku środków o powolnym działaniu nie można wykluczyć, że szczątkowe ilości szkodników (szczególnie w przypadku kołatka domowego) może być nadal obecna, nawet po 5 latach.

Sytuacje szczególne

W przypadku historycznie cennych elementów konstrukcyjnych oraz w miejscach trudno dostępnych, gdzie nie można usunąć zmurszałych elementów lub obrobić ich ze wszystkich stron środkiem ochronnym, należy przeprowadzić dodatkową impregnację otworów lub iniekcję niskociśnieniową.To ostatnie jest szczególnie korzystne w przypadku pracy "nad głową". Szczegóły tego specjalnego procesu można znaleźć w kartach danych technicznych poszczególnych produktów.
--
REKLAMA:
--

Szybkie działanie
Anti-Insekt

Szybko działający skład do zwalczania owadów niszczących drewno. Środki do konserwacji drewna zawierają jako składnik aktywny insektycydy piretroidowe. Efekt trwa od 8 do 16 tygodni. Aktywny składnik jest stale skuteczny na wszystkich etapach rozwoju owadów.

Owady niszczące drewno

Powolne działanie
Adolit Holzwurmfrei

Środek zawiera nieorganiczne związki boru (kwas borowy, boraks) jako składniki czynne. Działają one w sposób ciągły na wszystkich etapach rozwoju owadów. Tempo działań jest bardzo powolne i wynosi od 9 do 18 miesięcy. Sole boru działają zarówno owadobójczo, jak i grzybobójczo.

Owady niszczące drewno

Przeczytaj także