Akustyka
 

System ECOSTROP. Cicha podłoga raz, dwa!

Kiedy chcemy odpocząć w naszym ulubionym pokoju, niezbędne są cisza i spokój. Często bywa jednak tak, że upragnioną chwilę wytchnienia zakłóca hałas dochodzący z zewnątrz lub od mieszkającego nad nami sąsiada. Na pierwszy rzut oka budynek został zbudowany poprawnie. A może jednak o czymś zapomniano?

Strop oddzielający nas od sąsiada, oprócz wymagań dotyczących wytrzymałości, sztywności i ognioodporności powinien posiadać odpowiednie parametry izolacyjne na dźwięki powietrzne i uderzeniowe - a tym samym zapewniać odpowiedni klimat akustyczny pomieszczeń.

Co możemy zrobić, aby uniknąć przykrych rozczarowań? Jak w skuteczny sposób wykonać izolację akustyczną stropów - i jaki zastosować materiał?

Wybór materiału

Przed wszystkim należy pamiętać o tym, że materiały mniej porowate i sztywniejsze posiadają gorsze właściwości izolacji akustycznej niż materiały o strukturze włóknistej i otwartych porach, do których należy wełna mineralna.

Właśnie w związku z tymi właściwościami wełny mineralnej, jedną z najskuteczniejszych metod poprawy izolacyjności akustycznej stropów jest zastosowanie podłogi pływającej wykorzystującej nowoczesny i opatentowany system ECOSTROP.

W skład systemu ECOSTROP wchodzą specjalne płyty do izolacji akustycznej STROPROCK z wełny mineralnej ROCKWOOL oraz fabrycznie przygotowana Zbrojona Mieszanka Posadzkowa ZMP-ECOSTROP z włóknem stalowym Dramix  firmy Bekaert.

System ECOSTROP. Cicha podłoga raz, dwa!

Gdzie stosować system ECOSTROP?

System ECOSTROP przeznaczony jest do wykonywania izolacji akustycznych i termicznych podkładów pod posadzki na międzykondygnacyjnych stropach budynków mieszkalnych, biurowych i budynkach użyteczności publicznej. System przeznaczony jest również do wykonywanie podłóg pływających na gruncie. System ECOSTROP może być stosowany z ogrzewaniem podłogowym.

Zbrojona mieszanka posadzkowa ZMP-ECOSTROP zalecana jest na podłoża sprężyste z płyt z wełny mineralnej STROPROCK oraz na podłoża betonowe, ceramiczne, jastrychy cementowe itp.
Zalecane grubości podkładów na podłożach sprężystych to 40-60 mm.

W przypadku ogrzewania podłogowego grubość podkładu powinna wynosić min. 40 mm ponad rurkami rozprowadzającymi ogrzewanie.

Mieszanka ZMP-ECOSTROP współpracuje z wszystkimi klejami i może stanowić podkład pod grube wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, płytki ceramiczne, kamienne, parkiet, panele podłogowe itp. ZMP-ECOSTROP można stosować zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Szybki montaż.
Raz – izolacja akustyczna i termiczna.

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwy podłogi musi być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte oraz wolne od zanieczyszczeń warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązanie (np. tłuszczy, bitumów, pyłów, resztek farb i zaprawy). W przypadku widocznych nierówności lub ubytków podłoża, których grubość przekracza 1 cm, należy je uzupełnić zbrojoną mieszanką posadzkową ZMP-ECOSTROP.

W pomieszczeniach o podwyższonym zawilgoceniu (np. w łazience i kuchni) oraz w przypadku podłóg na gruncie, przed ułożeniem wełny STROPROCK zaleca się zastosowanie folii izolacyjnej łączonej na zakład o szerokości min. 10 cm.

W celu uzyskania efektu podłogi pływającej, wokół ścian pomieszczenia należy ułożyć listwy dylatacyjne LD-ECOSTROP o wymiarach 1000 x 120 x 20 mm.

Układanie płyt STROPROCK

Płyty STROPROCK układamy bezpośrednio na podłożu lub na folii izolacyjnej, w jednej lub dwóch warstwach, mijankowo, dociskając je do siebie na wstępnie przygotowanym podłożu.

Zalecana grubość płyt STROPROCK wykorzystywanych w charakterze izolacji akustycznej stropów między-kondygnacyjnych wynosi 40 mm. Jest to zarazem grubość zapewniająca dobrą izolacyjność cieplną przy ogrzewaniu podłogowym.

Układanie płyt STROPROCK
Układanie płyt STROPROCK

W przypadku stosowania zbrojonej mieszanki posadzkowej ZMP-ECOSTROP bezpośrednio na podłożach sztywnych typu beton, bez warstwy izolacji cieplnej i akustycznej, podłoże należy zwilżyć wodą lub zagruntować preparatem gruntującym.
Zalecane grubości podkładu na podłożach sztywnych to 25-60 mm.

Dwa – mocna posadzka bezpośrednio na płyty!
Przygotowanie zaprawy

Zbrojoną mieszankę posadzkową ZMP-ECOSTROP można mieszać ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem wolnoobrotowych mieszalników lub betoniarek.
--
REKLAMA:
--
Do naczynia zawierającego 2,9 - 3,3 l czystej wody należy wsypać 25 kg (worek) suchej zbrojonej mieszanki posadzkowej ZMP-ECOSTROP, a następnie mieszać przez 4 - 5 minut wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 5 minut i ponownie lekko wymieszać.

Zaleca się przygotowywać zaprawę w 2 - 3 pojemnikach. W przypadku stosowania wolnoobrotowych mieszalników lub betoniarek, zaprawę należy mieszać 5 - 6 minut do momentu równomiernego rozłożenia stalowych włókien DRAMIX w całej objętości zaprawy. Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin.
Odradzamy dodawanie większej ilości wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest "ulepszanie" wyrobu przez dodawanie piasku, cementu oraz wykonywanie mieszanki z części zawartości opakowania firmowego (worek 25 kg).

Wykonanie podkładu z ZMP-ECOSTROP.

Do wykonania prac potrzeba co najmniej 2 osób.
Zbrojoną mieszankę posadzkową ZMP-ECOSTROP należy układać na podłoże bezpośrednio po przygotowaniu - tak jak tradycyjne jastrychy ("szlichty") cementowe.

Powierzchnię, na której chcemy wykonać podkład, należy wstępnie podzielić na pola (działki robocze). Szerokość układanego pola nie powinna przekraczać 2 - 3 m.

Wykonanie podkładu należy zaczynać od miejsca najdalszego, stopniowo cofając się do końca pola.
W celu uzyskania poziomej powierzchni posadzki oraz wymaganej grubości podkładu, zaleca się stosowanie prowadnic kierunkowych w postaci rurek.

Prowadnice kierunkowe układa się w odległości 2 - 2,5 m od siebie i około 30 cm od ścian.
Prowadnice kierunkowe wykonywanego pola posadzki należy dokładnie wypoziomować przy pomocy długiej poziomnicy.

Do stabilizacji prowadnic należy użyć mieszanki posadzkowej ZMP-ECOSTROP.
Należy pamiętać o dokładnym przenoszeniu poziomów z listwy na listwę podczas wykonywania kolejnych pól.

Poziomowanie
Poziomowanie

W pomieszczeniach suchych, na stropach międzykondygnacyjnych mieszankę posadzkową ZMP-ECOSTROP układa się bezpośrednio na płytach STROPROCK.

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (kuchniach, łazienkach) na płytach STROPROCK należy ułożyć najpierw folię izolacyjną sklejoną na zakład o szerokości min 10 cm, a następnie rozprowadzić mieszankę posadzkową ZMP- ECOSTROP.

Zbrojoną mieszankę posadzkową ZMP- ECOSTROP należy ściągać za pomocą łaty – przesuwając po ustawionych wcześniej prowadnicach. Kolejne porcje zaprawy powinno się układać i ściagać tak szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem wiązania.

Ściąganie za pomocą łaty
Ściąganie za pomocą łaty

Prowadnice należy następnie usunąć, a miejsca po nich wypełnić zaprawą i wygładzić stalową pacą.
Powierzchnie podkładu należy zatrzeć za pomocą pacy stalowej lub drewnianej. Za względu na to, ze powierzchnia podkładu powinna poddawać się obróbce za pomocą pacy, należy zwrócić uwagę by nie robić tego zbyt późno.

Zacieranie pacą metalową.
Zacieranie pacą metalową.

Pielęgnacja posadzki

Podstawowym warunkiem uzyskania zakładanej wytrzymałości jest utrzymanie wilgotnego podkładu w ciągu pierwszych 7 - 14 dni od jego wykonania.

W tym celu podczas wysychania podkład należy zwilżać wodą oraz stosować folie izolacyjne szczelnie przykrywające wykonany podkład.

W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację. Pełną wytrzymałość podkład osiąga po 28 dniach.
W przypadku podkładów z ogrzewaniem podłogowym, do stopniowego uruchamiania ogrzewania można przystąpić nie wcześniej niż po 28 dniach od ułożenia podkładu.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac oraz przez następne 7 dni powinna być wyższa niż +5st.C.
Świeże zabrudzenia zaprawą należy zmywać wodą - stwardniałe usuwać mechanicznie.

System ECOSTROP. Cicha podłoga raz, dwa!

Wyrób dopuszczony do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie.
Wyrób zgodny z normą PN-90 /B-14501
Atest Higieniczny: AT-15-2361/97

Przeczytaj także