Jak wykonać dobry fundament?

Podziel się:
Dlatego bardzo ważny jest sposób i poprawność ich zaprojektowania i wykonania. To warunek trwałości obiektu, jego wytrzymałości i odporności na działanie różnych sił. Dobrze wykonany fundament to też gwarancja prostych i pozbawionych rys oraz groźnych pęknięć ścian.

Pięć ważnych zasad:

Po pierwsze – badanie gruntu

Dzięki temu możliwe będzie przekonanie się, z jakimi rodzajami gruntów mamy do czynienia w miejscu, gdzie planowana jest budowa domu, oraz jaka jest ich nośność. Badanie dostarczy też informacji na temat poziomu wód gruntowych. W oparciu o te dane można będzie wybrać odpowiednią technologię wykonania fundamentu.

Po drugie – fachowość projektu

Absolutnie nie powinno się zlecać jego projektowania osobom pozbawionym odpowiednich kwalifikacji. Należy poszukać specjalisty, który - przygotowując optymalny dla danej lokalizacji - projekt weźmie pod uwagę nośność gruntów, poziom wód gruntowych, a także głębokość strefy przemarzania.

Po trzecie – dobry materiał

Czyli beton zbrojony prętami stalowymi. Ale ponieważ mieszanki bywają różne, warto poszukać producenta, który ma ich w swojej ofercie sporo i jest w stanie zaoferować optymalny dla danych warunków produkt.

Po czwarte – kontrola

Nie każdy musi się znać na pracach budowlanych, dlatego warto mieć przy sobie kogoś zaufanego, dysponującego odpowiednią wiedzą, kto zadba, by roboty były zgodne z wytycznymi projektu. Najczęściej taką osobą jest kierownik budowy, który sprawuje kontrolę nad prawidłowym jej przebiegiem.

W zależności od przewidzianego w projekcie rozwiązania, mieszankę betonową albo wylewa się bezpośrednio do wykopu, albo w szalunek. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku kształt i wymiary muszą być dokładnie takie, jak wskazuje to projekt. Ważne jest też poprawne ułożenie zbrojenia – pręty muszą być zalane warstwą betonu o grubości co najmniej 50 mm, w przeciwnym razie zdecydowanie wzrasta ryzyko korozji.

Po piąte – jakość wykonania

Beton wylewa się korzystając ze specjalnej pompy. Zanim to nastąpi, mieszanka musi zostać właściwie rozprowadzona, zawibrowana, a po aplikacji – jej powierzchnię trzeba wyrównać. Prace te z reguły wykonuje kilkuosobowa ekipa – im bardziej doświadczona i zgrana, tym lepiej dla inwestora. Niepoprawnie przygotowana i wylana mieszanka osłabia trwałość i wytrzymałość fundamentu, co grozi poważnymi konsekwencjami.

Można zminimalizować to ryzyko i ułatwić prace decydując się na beton samozagęszczalny. Ważne jest, by pamiętać, że wymaga on odpowiedniej pielęgnacji po wylaniu, w tym przede wszystkim utrzymania właściwego poziomu wilgotności. To warunek prawidłowego związania materiału i zachowania przez niego właściwości.
REKLAMA:

Jaki fundament

Do wyboru mamy:

- ławę fundamentową – czyli najchętniej stosowane rozwiązanie, charakteryzujące się prostotą wykonania. Polecane do gruntów o dobrej nośności. Ten rodzaj fundamentu jest wykonywany z betonów klasy C16/20 lub C20/25. Stosowane są dwie metody wylewania ławy fundamentowej:

Fot. LafargeFot. Lafarge
1/ dno wykopu pokrywane jest 10-cm warstwą chudego betonu. To podkład, na którym układa się na podkładkach dystansowych zbrojenie, a następnie montuje szalunek. Dopiero w niego wylewany jest beton, który stanowi ławę fundamentową.

Jak wykonać dobry fundament?
2/ dno wykopu i boki wykłada się folią budowlaną, a następnie wylewa się mieszankę betonową przestrzegając wartości zawartych w projekcie.

Fot. LafargeFot. Lafarge
- płytę fundamentową – rozwiązanie polecane zwłaszcza jeśli budynek jest stawiany na gruntach o słabej nośności lub tam, gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych. Płytę należy wylać pod całą powierzchnią budynku. Wykorzystuje się beton klasy C20/25 lub wyższej. Innym sposobem jej wykonania jest tzw. szalunek tracony, będący jednocześnie warstwą izolacyjną.
Zaletą tego rozwiązania jest m.in. możliwość ulokowania w płycie ogrzewania podłogowego, co powoduje, że idealnie sprawdza się ono w domach energooszczędnych.

Rodzaje betonu na fundamenty

Beton towarowy - to mieszanka wylewana w szalunek za pomocą pompy. Musi zostać ona zagęszczona poprzez zawibrowanie. Absolutnie niedopuszczalne jest rozcieńczanie jej wodą – fundament wykonany z takiego materiału nie nadaje się do użycia!

Beton wodoszczelny – produkt o podwyższonych właściwościach i lepszej odporności na korozyjne działanie wód gruntowych wylewany w ten sam sposób, co beton towarowy.

Beton samozagęszczalny – zaawansowany produkt o płynnej konsystencji, który może być aplikowany z mieszarki bezpośrednio do osłoniętego folią wykopu. Zdecydowanie skraca czas potrzebny zarówno na przygotowanie jak i wylewanie mieszanki. Jego zastosowanie eliminuje konieczność wibrowania, czyniąc tym samym roboty fundamentowe prostszymi. Ponadto zyskuje się pewność, że materiał będzie miał oczekiwaną wytrzymałość i odpowiednio otuli zbrojenie. Niewątpliwie walorem jego użycia jest też gładka powierzchnia fundamentu oraz jego odporność na destrukcyjny wpływ wód gruntowych.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Lafarge
#fundamenty #ściany fundamentowe #obud #konstrukcja #fundament #z beton #z cement #poradnik

Więcej tematów: