Materiały budowlane 7/2012

Podziel się:
W numerze:

Materiały budowlane 7/2012- Bariery ochronne podstawowymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego na mostach. Adam Podhorecki, Justyna Sobczak-Piąstka.
- Czy w Polsce ocieplamy równie bezpiecznie jak za granicą? Andrzej Taradyś.
- Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje.
- Diagnostyka obiektów mostowych zarządzanych przez GDDKiA. Adam Kaszyński.
- FRACOF - nowa metoda oceny i projektowania stropów zespolonych stalowo-betonowych z uwagi na odporność ogniową. Grzegorz Woźniak
- Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego
- Jak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Cz. 4. Ochrona przed hałasem. Elżbieta Nowicka
- Kontrola rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w garażach. Grzegorz Sztarbała Wojciech Węgrzyński Grzegorz Krajewski
- Monitoring, analiza numeryczna oraz ocena przyczyn uszkodzeń i koncepcja naprawy kratownicowego mostu autostradowego w USA. Piotr Podhorecki
- MOTOmostowcy 2012. Ewelina Kowałko
- Nowoczesna technologia sworzniowych połączeń prętów z kształtowników giętych. Walter Wuwer, Szymon Swierczyna, Kamil Słowiński.
- Obiekty mostowe na odcinku Międzyrzecz - Sulechów drogi S3. Tomasz Nowicki, Michał Kuciak, Cezary Sternicki.
- Obiekty sportowe na XXX Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Adam Sochack
- Odbiór Stadionu Narodowego w Warszawie przez PSP. Ireneusz Kopczyński
- Odporność ogniowa ścian z drobnowymiarowych elementów z ABK. Grzegorz Woźniak
- Ogólne założenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego podziemnego dworca Łódź Fabryczna. Mirosław Kosiorek, Ryszard Małolepszy
- Optymalizacja kosztów zabezpieczeń ogniochronnych. Piotr Skrzypczak
- Podłogi sportowe na ruszcie - nowe wyzwanie mykologii budowlanej. Robert Wójcik
- Podłoża i fundamenty budowli drogowych
- Pogłębia się zapaść w budownictwie europejskim. Mariusz Sochacki.
- Produkcja materiałów budowlanych w maju 2012 roku. Małgorzata Kowalska
- Projekt BUILDING UP
- Projektowanie ścian murowych z uwagi na warunki pożarowe w świetle wymagań Eurokodów. Krzysztof Chudyba, Piotr Matysek
- Przykłady zastosowania samowiercących mikropali iniekcyjnych nie tylko w budownictwie inżynierskim
- Rola kontroli w zapewnieniu bezpieczeństwa w budownictwie. Jacek Szer, Iwona Świderska
- Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej ścian działowych przeszklonych wg PN-EN 15254-4. Zofia Laskowska, Andrzej Borowy
- Seminarium SPB na Politechnice Lubelskiej i pierwsze podsumowanie (wywiady Józef Kostrzewski, Stanisław Fic, Henryk Wójtowicz
- Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2012 roku . Janusz Kobylarz
- Systemowe zabezpieczenia ścian wykopów liniowych. Bożena Hoła Marek Sawicki
- Systemy sprężania najdłuższej estakady w Polsce. Filip Wolski
- Wpływ właściwości fizycznych materiału na skuteczność izolacji ogniochronnej elementów stalowych. Bernard Kowolik
- Wybrane aspekty budowy tradycyjnych i nowoczesnych obiektów mostowych. Janusz Sochacki
- Wybrane problemy zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w użytkowanych obiektach budowlanych. Jacek Piechocki
- Wykonywanie izolacji cieplnych z pianki poliuretanowej. Marek Rutowicz
- XIV Sympozjum Naukowo-Techniczne "Reologia w technologii betonu"
- Zaprawy ogniochronne do natryskowych zabezpieczeń konstrukcji budowlanych. Kacper Krok
- Zasady obliczania nośności mostowych stalowo-betonowych belek zespolonych wg PN-EN 1994-2. Arkadiusz Mada
REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Materiały Budowlane
#wiadomości #ściany #przeglad_prasy #obud #wydawnictwa

Więcej tematów: