newsletter reklama projekty domów forum
czwartek 7 lipca 2022
07.03.2012r...

Jak odczytać kody wełny mineralnej

Kod oznaczenia zawiera szczegółowe informacje o właściwościach wyrobu. W skład kodu oznaczenia wchodzą następujące symbole:

- MW –

skrót terminu wełna mineralna;

- EN 13162 –

numer normy europejskiej;

- Ti –

tolerancja grubości;

- DS(T+) -

stabilność wymiarowa w określonej temperaturze;

- DS(TH) –

stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności;

- CS(10Y)i – naprężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie przy 10-proc. odkształceniu względnym [kPa];

- Tri –

wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych;

- PL(5)i –

obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm [N];

- WS –

nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu;

- WL(P) –

nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu;

- MUi lub Zi –

przenikanie pary wodnej;

- SDi –

sztywność dynamiczna;

- CPi –

ściśliwość;

- CC(i1/i2/y)-c –

pełzanie przy ściskaniu;

- APi –

praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku;

- AWi –

ważony współczynnik pochłaniania dźwięku;

- AFi –

opór przepływu powietrza;
przy czym „i” wskazuje odpowiednią klasę lub poziom.

Najprostsze kody wyrobu z wełny mineralnej przeznaczone zgodnie z aktualnie wydanymi aprobatami technicznymi do ociepleń poddaszy użytkowych i nieużytkowych, stropodachów wentylowanych, stropów i podłóg na legarach, sufitów podwieszonych, lekkich ścian osłonowych to: MW-EN13162-T1 lub MW-EN13162-T1-DS(TH). W tych oznaczeniach: MW oznacza wełnę mineralną (kamienną, szklaną lub żużlową), EN13162-normę wyrobu PN EN 13162, T1 – klasy tolerancji grubości T1 (dopuszczalny niedomiar grubości 5% lub -5mm; brak limitu na nadmiar grubości), DS(TH) – stabilność wymiarową w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej (temperatura 23 st. C, wilgotność względna 90%), co oznacza względne zmiany wymiarów liniowych w takich warunkach.
--
REKLAMA:
--
Na podstawie referatu: Izolacje cieplne z wełny mineralnej i styropianu, wygłoszonego na konferencji Izolacje 2012 autorstwa dr. inż. Bożeny Orlik-Kozdroń i dr. inż. Tomasza Steidla z Politechniki Śląskiej.

źródło: Obud

Najnowsze wieści z branży
Wideo
d