newsletter reklama projekty domów forum
sobota 15 sierpnia 2020
14.04.2014r...

Płyty Fermacell na statkach

Produkty Fermacell zostały dopuszczone jako elementy wykończeniowe statków. Wyroby i elementy budowlane stosowane w żegludze wodnej podlegają przepisom prawa unijnego od 1999 r. Producenci są zobowiązani do udokumentowania spełnienia wymagań dyrektywy Maritime Equipment Directive (M.E.D.).
Fot. Fermacell
Fot. Fermacell
Płyty Fermacell i Fermacell AESTUVER posiadają odpowiednie certyfikaty i zostały dopuszczone do stosowania w żegludze wodnej, przede wszystkim na pokładzie statków przemysłowych, jachtów i łodzi.

Dopuszczenia otrzymały:

- fermacell Firepanel A1
- fermacell Powerpanel H2O
- fermacell Powerpanel HD
- fermacell AESTUVER płyty przeciwpożarowe
--
REKLAMA:
--
Certyfikat badania typu WE (moduł B) i certyfikat dla systemu zarządzania jakością (moduł D), według wzorów UE, jak również deklaracje zgodności są gotowe do pobrania pod wspólną nazwą „Dopuszczenia dla żeglugi“.

źródło: Farmacell

d