newsletter reklama projekty domów forum
niedziela 5 lipca 2020
17.07.2013r...

Czy chemia budowlana jest bezpieczna

„Ekologiczne, nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska” - czyli prosty przekaz zawarty na opakowaniach preparatów stosowanych przy pracach budowlano-remontowych. Czy rzeczywiście wiemy, co kryje się za powszechnie znanymi hasłami?
Fot. Bolix
Fot. Bolix

Bezpieczeństwo z certyfikatem

Nawet drobny re2ont wiąże się na ogół z wykorzystaniem tzw. chemii budowlanej. Aplikacja kleju, farby, tynku czy lakieru nie powinna w żadnym przypadku nieść ze sobą nieprzewidzianych, groźnych dla otoczenia następstw. Producentów obowiązują określone przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, decydujące o dopuszczeniu danego środka do sprzedaży. A dopuszczony to znaczy: przebadany. Przykładowo europejskie rozporządzenie REACH regulujące kwestie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz ograniczeń w zakresie chemikaliów, zakłada konieczność badania substancji. Standardem stały się też rozmaite normy, wskazujące na opakowaniach lub w kartach technicznych klasę produktu. Ukryte za skomplikowanymi symbolami, niewiele nam mówią. Zawsze można jednak sprawdzić, np. w Internecie, co dokładnie oznaczają i, czy są nadal aktualne! Ponadto wielu wytwórców walczy o certyfikaty potwierdzające jakość swoich wyrobów. Niektóre wiążą się z dobrowolnym poddawaniem przedsiębiorstwa cyklicznym kontrolom specjalnych jednostek certyfikujących. Z tytułem czy nie, bezpieczny preparat to jednak przede wszystkim taki, który powstał w odpowiednich warunkach i z odpowiednich surowców.

Zdrowe czyli naturalne?

Dobre skojarzenia wywołuje na opakowaniu komunikat, że mamy do czynienia z materiałem wytworzonym z surowców naturalnych, które nie wpływają negatywnie na zdrowie i środowisko. Produkty takie powstają przede wszystkim w oparciu o, występujące w przyrodzie i nieszkodliwe dla niej, surowce mineralne. - Wśród bezpiecznych rozwiązań, stosowanych powszechnie w domach, wymienić można np. farby wewnętrzne bez dodatku rozpuszczalników organicznych – podkreśla Magdalena Jurczak z firmy Bolix, producenta materiałów budowlanych – Za potwierdzenie wiarygodności ich składu możemy uznać atest PZH. Warto pamiętać, że hasłowe ujęcie zagadnień zdrowotnych musi oznaczać wykluczenie konkretnych, niepożądanych następstw korzystania z wybranych środków: od pogorszenia stanu psycho-fizycznego, przez groźbę zatrucia, aż do poważnych chorób. Dlatego bardzo ważne jest, by nie zawierały one substancji i mieszanin zaklasyfikowanych jako rakotwórcze oraz mutagenne, w ilościach stwarzających choćby minimalne ryzyko wpływu na zdrowie człowieka.
--
REKLAMA:
--
Fot. Bolix
Fot. Bolix

Czynnik ludzki

Bezpieczna chemia budowlana to także szereg działań związanych bezpośrednio z procesem wytwórczym. Mają one szczególne znaczenie dla natury, a wiążą się m.in. z unowocześnianiem parku technologicznego, a także z optymalizacją procedur produkcyjnych, magazynowych oraz przy przetwarzaniu lub utylizacji odpadów. Wszystko w ramach wdrażania metod czystszej produkcji. Bardzo dużo zależy tu od aspektów typowo organizacyjnych. – Realizacja projektów, takich jak analiza cyklu życia produktu, daje firmie informacje o potencjalnych zagrożeniach i stanowi podstawę do działań doskonalących - dodaje Magdalena Jurczak z Bolix. Nie bez znaczenia jest też, jak finalny odbiorca obchodzi się z gotowymi wyrobami. Część z nich musi bowiem zawierać pewne elementy, które w razie niewłaściwej eksploatacji, mogą zaszkodzić użytkownikowi lub otoczeniu. Zawsze trzeba więc stosować się do zaleceń producenta. Odpowiedni strój, profesjonalne narzędzia, wietrzenie pomieszczeń, ochrona oczu i skóry... Wskazania są zawsze dostosowane do specyfiki prac i rodzaju występujących zagrożeń. Dlaczego są tak ważne? Warto przypomnieć sobie fragment znanej wszystkim z nieco innej branży, regułki: „... gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.”

źródło: Bolix

Artykuły podobne:

d