newsletter reklama projekty domów forum
piątek 5 marca 2021
27.01.2021r...

EDPR trzeci rok z rzędu zdobywa tytuł Top Employer w Europie

Spółka została zaliczona przez Top Employer Institute do grona najlepszych pracodawców w sześciu europejskich państwach, w których prowadzi działalność. Przyznane już trzeci rok z rzędu wyróżnienie podkreśla osiągnięcia EDPR w dziedzinie zasobów ludzkich w Europie. EDPR po raz kolejny udowodniła, że potrafi stworzyć przejrzyste i otwarte środowisko pracy, które motywuje pracowników do rozwoju zawodowego i osobistego oraz uwzględnia najnowsze trendy.
EDPR, globalny lider w sektorze energetyki odnawialnej i trzeci największy producent energii wiatrowej na świecie, trzeci raz z rzędu zdobył tytuł Top Employer Europe — wyróżnienie przyznawane najlepszym pracodawcom. Certyfikat ten podkreśla doskonałość EDPR w zakresie stosowania najlepszych praktyk w obszarze zasobów ludzkich i stanowi wyraz uznania dla kultury korporacyjnej, w której pracowników traktuje się priorytetowo.

Wyróżnienie Top Employer Europe jest przyznawane spółkom, które pozytywnie przeszły certyfikację w co najmniej pięciu państwach europejskich. W przypadku EDPR były to Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy, Polska oraz, w tym roku po raz pierwszy, Rumunia.
--
REKLAMA:
--
Poprzedni rok upłynął pod znakiem kryzysu zdrowia publicznego i przyniósł ze sobą wiele wyzwań. Mimo to EDPR po raz kolejny udowodniła, że potrafi stworzyć przejrzyste i otwarte środowisko pracy, które motywuje pracowników do rozwoju zawodowego i osobistego oraz uwzględnia najnowsze trendy tak, aby zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich zatrudnionych.

CEO i Prezes Zarządu EDP RENEWABLES, Miguel Stilwell de Andrade, podkreśla: „W EDPR jesteśmy głęboko przekonani, że ludzie i ich talenty stanowią fundament, na którym opiera się nasza spółka.

Dzięki takiemu podejściu zawdzięczamy kolejne wyróżnienie prestiżowym certyfikatem Top Employer Europe. Mimo trudnego dla nas wszystkich roku, udało się nam zapewnić naszemu zespołowi optymalne warunki pracy, sprzyjające rozwojowi zawodowemu i osobistemu. Jesteśmy zaangażowani na rzecz wszystkich pracowników tworzących EDPR i nadal chcemy stanowić punkt odniesienia w zakresie najlepszych praktyk w obszarze zasobów ludzkich”.

EDPR zachowało tytuł w sześciu europejskich państwach dzięki spełnieniu wymagających standardów postawionych przez Top Employers Institute w globalnym badaniu najlepszych praktyk w obszarze HR. Proces certyfikacji obejmuje ocenę 600 praktyk rozwojowych w dziesięciu obszarach: strategia dotycząca talentów; planowanie siły roboczej; nabór talentów; szkolenia wprowadzające; uczenie się i rozwój; zarządzanie wydajnością; rozwój przywództwa; zarządzanie karierą i sukcesją; wynagrodzenia i świadczenia; kultura.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu są zatwierdzane, wyróżniane i wskazywane jako pracodawcy referencyjni w programie certyfikacji Top Employers Institute, który certyfikował ponad 1600 firm w 120 państwach i regionach.

źródło: EDPR

Najnowsze wieści z branży
Wideo
d