newsletter reklama projekty domów forum
piątek 22 października 2021
22.06.2020r...

Dachy płaskie z blachy trapezowej i stropy międzykondygnacyjne – jak dobrze dobrać izolację akustyczną?

Wraz z rozwojem technologii budowlanych, walka architektów i projektantów z hałasem i niepożądanymi dźwiękami wewnątrz obiektów staje się coraz łatwiejsza. Istnieją jednak takie konstrukcje, które w dalszym ciągu nierzadko stanowią nie lada wyzwanie z punktu widzenia izolacyjności akustycznej. W niniejszym poradniku podpowiadamy optymalne rozwiązania oraz zbadane laboratoryjnie parametry akustyczne dla dachów płaskich na blasze trapezowej oraz betonowych stropów międzykondygnacyjnych.
Dachy płaskie stanowią wspólny mianownik dla wielu rodzajów budownictwa: biurowego, magazynowego, przemysłowego, publicznego i wielorodzinnego, coraz częściej widuje się je także w budownictwie pasywnym, którego podstawowa zasada brzmi: im mniej skomplikowana bryła obiektu, tym łatwiej osiągnąć zakładany dla niej poziom izolacyjności termicznej.

Niestety, o ile osiągnięcie wysokich parametrów akustycznych oraz spełnienie stosownych standardów dla dachów płaskich na podłożu betonowym z reguły nie stanowi większego problemu, co wynika wprost z masy samego materiału konstrukcyjnego, o tyle „schody” zaczynają się w momencie, gdy warstwą nośną jest blacha trapezowa. Na wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych RW w dużym stopniu wpływa bowiem szereg elementów – nie tylko rodzaj i grubość płyt izolacyjnych, lecz także grubość samej blachy, grubość i typ membrany dachowej, rozstaw między płatwiami czy nawet dystans pomiędzy elementami mocującymi.

Sufit podwieszony wypełniany wełną kamienną. Fot. Paroc
Sufit podwieszony wypełniany wełną kamienną. Fot. Paroc

Aby osiągnąć planowaną tudzież poprawić aktualny poziom izolacyjności akustycznej tego typu przegrody, niekiedy niezbędne staje się zastosowanie dodatkowej konstrukcji od spodu warstwy nośnej, na przykład w postaci podwieszonego sufitu z wypełnieniem z wełny kamiennej oraz zastosowaniem odpowiednich wieszaków konstrukcyjnych – podpowiada Adam Buszko, ekspert firmy Paroc Polska. – Takiego typu konstrukcje należy stosować w budynkach szczególnie narażonych na zewnętrzny hałas, na przykład w pobliżu lotnisk czy ruchliwych tras samochodowych – dodaje.

W poniższej tabeli znaleźć można gotowe rozwiązania konstrukcyjne w różnych konfiguracjach wypełnienia z wełny kamiennej. Wyniki zmierzone w niezależnym ośrodku GRYFITLAB, jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie laboratoriów badawczo-rozwojowych w Europie Środkowej, uwzględniają zarówno samą wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej RW, jak i oceny przybliżone izolacyjności akustycznej właściwej RA1 (kiedy bierzemy pod uwagę wewnętrzny hałas bytowy C) oraz RA2 (gdy uwzględniamy zewnętrzny hałas drogowy Ctr).
Tabela 1: Izolacyjność akustyczna dachu płaskiego: blacha trapezowa o grub. 0,75 mm, membrana PVC o grub. 1,5 mm mocowana mechanicznie do podłoża.

Dachy płaskie z blachy trapezowej i stropy międzykondygnacyjne – jak dobrze dobrać izolację akustyczną?

Tabela 2: Izolacyjność akustyczna dachu płaskiego: blacha trapezowa o grub. 1,0 mm, papa podkładowa o grub. 2,5 mm + papa nawierzchniowa o grub. 3,8 mm, mocowana mechaniczne do podłoża.

Dachy płaskie z blachy trapezowej i stropy międzykondygnacyjne – jak dobrze dobrać izolację akustyczną?

Stropy międzykondygnacyjne

Inną, stosunkowo newralgiczną z punktu widzenia hałasu konstrukcją, są betonowe stropy oddzielające poszczególne kondygnacje budynków. Trudność polega na tym, że przy ocenie ich izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych nie wystarczy wziąć pod uwagę jedynie konstrukcję podłogową. Mowa tu bowiem bardziej o bardziej złożonym układzie, w którym udział w przenoszeniu dźwięków mają także konstrukcje boczne – na przykład ściany wewnętrzne.
--
REKLAMA:
--
Dlatego też architektom i wykonawcom, a także inwestorom prywatnym, zawsze zalecamy w takim przypadku zastosowanie podłogi pływającej, w której wylewkę betonową od ścian bocznych oddzielają pasy krawędziowe z wytrzymałego i wyciszającego materiału, jakim jest wełna kamienna – radzi Adam Buszko.

Strop międzykondygnacyjny w budynku biurowym. Fot. Paroc
Strop międzykondygnacyjny w budynku biurowym. Fot. Paroc

Z myślą o izolacji akustycznej podłóg pływających powstała specjalistyczna płyta PAROC SSB 1. Rozwiązanie charakteryzuje się nietypowym, bo równoległym i uporządkowanym układem włókien. Uzyskana w ten sposób niższa wartość sztywności dynamicznej płyty pozwala skutecznie niwelować niechciane dźwięki uderzeniowe, jakie generują użytkownicy budynku lub działające urządzenia i instalacje, a które przenoszone są przez pozostałe konstrukcje budowlane.

W poniższych zestawieniach podano rozwiązania konstrukcyjne wraz z wartościami izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych R’w i uderzeniowych L’n,w.
Tabela 3: Izolacja akustyczna stropów betonowych – konstrukcje specjalne o wartościach L’n,w 20-30 dB.

Dachy płaskie z blachy trapezowej i stropy międzykondygnacyjne – jak dobrze dobrać izolację akustyczną?

Tabela 4: Izolacja akustyczna stropów betonowych – konstrukcje o wartościach L’n,w w przedziale 31-40 dB.

Dachy płaskie z blachy trapezowej i stropy międzykondygnacyjne – jak dobrze dobrać izolację akustyczną?

Tabela 5: Izolacja akustyczna stropów betonowych – konstrukcje o wartościach L’n,w w przedziale 41-45 dB.

Dachy płaskie z blachy trapezowej i stropy międzykondygnacyjne – jak dobrze dobrać izolację akustyczną?

F(a) - sufit podwieszany pod betonowym stropem z wypełnieniem z wełny kamiennej grubości 70 mm i płytami g-k 2 x 12,5 mm

źródło: Materiał partnera

Artykuły podobne:

d