newsletter reklama projekty domów forum
piątek 29 maja 2020
30.04.2019r...

Jak uzyskać certyfikat za montowanie stolarki budowlanej?

Zintegrowany System Kwalifikacji umożliwia potwierdzenie swoich umiejętności w zakresie montowania stolarki budowlanej oraz otrzymanie certyfikatu. Dotyczy to także osób, które nauczyły się fachu we własnym zakresie. Certyfikat zachowa ważność przez 10 lat. Do tej pory otrzymało go 180 osób.
Z informacji posiadanych przez Związek POLSKIE OKNA i DRZWI wynika, że ok 65 procent reklamacji dotyczących drzwi i okien dotyczy wad montażu tych wyrobów*. Związek wskazuje także na straty energii cieplnej, które generują błędy montażowe. Mimo licznych szkoleń i kursów prowadzonych przez różne jednostki, wciąż bardzo brakuje wykwalifikowanych montażystów. Wyzwaniem jest także właściwa weryfikacja kompetencji, jakie posiadają kandydaci do pracy – proces rekrutacyjny wymaga bowiem za każdym razem egzaminu praktycznego, co generuje czas oraz pochłania koszty. Ponad połowa firm, które zajmują się montażem okien dachowych i elewacyjnych wskazuje, że ma problemy ze znalezieniem pracowników. 40 procent z nich określa natomiast, że na rynku przeważają osoby o słabych kompetencjach, które wymagają gruntownego przyuczenia.

Potrzeby rynku obrazują się więc zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Ten pierwszy chce zmaksymalizować profesjonalizm zespołu, zatrudnić kompetentnych montażystów oraz uniknąć niepotrzebnych kosztów i przestojów na budowie. Pracownik natomiast – często będący samoukiem lub przysłowiową „złotą rączką” – chce potwierdzenia swoich kompetencji, co ułatwi mu znalezienie pracy na adekwatnym do nich stanowisku oraz pozwoli mu na rozwój w zawodzie.
--
REKLAMA:
--
Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Zintegrowany System Kwalifikacji. Do systemu dołączono kwalifikację montowanie stolarki budowlanej. Kwalifikacja skierowana jest do przedstawicieli branży budowlanej (w tym także uczniów szkół branżowych); osób, które zawodowo zajmują się montowaniem stolarki budowlanej, ale nie mają na to formalnego potwierdzenia, a także dla osób, które chcą się przekwalifikować.

Założeniem twórców opisujących kwalifikację jest to, by montażyści posiadający kwalifikację mogli w łatwy i klarowny sposób potwierdzić swoje umiejętności w procesie rekrutacyjnym. Walidacja, czyli sprawdzenie kompetencji nastawiona jest maksymalnie na praktykę po to, by osoby posiadające certyfikaty były doskonale przygotowane do pracy, które mają wykonywać. Certyfikaty mają być odzwierciedleniem ich realnych umiejętności – mówi Edyta Migałka, Dyrektor ds. komunikacji, Fundacja VCC..

Opis kwalifikacji, który można znaleźć w systemie wyraźnie określa, jakie kompetencje musi spełniać certyfikowany montażysta. Wynika z niego, że posiadacz kwalifikacji:
- Posługuje się narzędziami, maszynami i urządzeniami w pracach montażowych.
- Wykonuje montaż różnych typów stolarki budowlanej, takich jak okna zewnętrzne i drzwi balkonowe, okna dachowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz bramy i kraty,
- Potrafi stosować zasady BHP w odniesieniu do montażu stolarki budowlanej,
- Pracuje w zespole odzwierciedlającym rzeczywiste warunki pracy w ekipie montażowej.

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji to przedsięwzięcie, którego celem jest dostosowanie polskiego rynku pracy do zmieniającej się sytuacji rynkowej i w gospodarce. Wiarygodność i profesjonalizm ZSK zapewnia administracja rządowa oraz wybrany przez ministra podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) przypisany do co najmniej jednej instytucji certyfikującej (IC), uprawnionej do nadawania kwalifikacji. Instytucja certyfikująca sprawdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osoby ubiegającej się o nadanie kwalifikacji, posiada uprawnienia do wydawania dokumentów, np. certyfikatów lub dyplomów. Natomiast podmiot zewnętrznego zapewniania jakości wspiera instytucję certyfikującą, prowadzi ciągły monitoring i co jakiś czas bada jej działalność.

Wprowadzenie kwalifikacji dotyczącej montowania stolarki budowlanej łączy się bezpośrednio z ideą uczenia się przez całe życie – posiadanie certyfikatu w danym obszarze jest motywujące i aktywizujące z punktu widzenia rozwoju zawodowego – mówi Grzegorz Maryniec, rzecznik prasowy Instytutu Badań Edukacyjnych.

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia nie tylko wysoką jakość certyfikatu, ale również nadaje mu międzynarodową rozpoznawalność. System działa w Europie, w pracę nad podobnymi rozwiązaniami włączonych jest ponad 150 krajów na świecie.
*Źródło: Fundacja VCC

źródło: Instytutu Badań Edukacyjnych

Artykuły podobne:

d