newsletter reklama projekty domów forum
wtorek 21 marca 2023
18.06.2018r...

Nowe inwestycje w systemie BIM czyli przyszłość projektowania mieszkań

Digitalizacja jest obecnie jednym z kluczowych elementów funkcjonowania każdej branży. Można się spodziewać, że również proces projektowania inwestycji mieszkaniowych w ciągu kilku najbliższych lat przeniesie się w całości do świata wirtualnego. Prekursorem BIM wśród krajowych firm deweloperskich jest Bouygues Immobilier Polska. Firma rozpoczęła przygotowania do implementacji tej koncepcji na początku 2017 roku, korzystając z doświadczeń całej Grupy Bouygues.
Obecnie 100% nowych inwestycji spółki w Polsce będzie projektowanych w systemie wirtualnego prototypowania. W wielu krajach europejskich, BIM zyskuje na znaczeniu m.in. dzięki projektom publicznym, które obligatoryjnie realizowane są zgodnie z tą koncepcją. BIM jest powszechnie stosowany m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii czy Czechach. Polska ma jeszcze pod tym kątem sporo do nadrobienia. Jak wynika z raportu KMPG, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, znakomita większość firm projektowych (72%) potwierdza gotowość wdrożenia metodyki BIM w ciągu 2 lat, jeśli pojawiłby się taki wymóg w związku z wykonaniem zamówienia publicznego. Jednocześnie w tej chwili nadal większość dokumentacji projektowej wewnątrz firm wykonawczych jest wymieniana w formie papierowej (46%)1.

BIM, czyli wirtualne prototypowanie inwestycji

Podobnie jak pojęcie wirtualnego prototypowania zrewolucjonizowało branżę motoryzacyjną, koncepcja wirtualnego modelowania informacji o budynku rewolucjonizuje również proces projektowania inwestycji mieszkaniowych. Jest jedną z osi strategicznych, która stymuluje digitalizację branży deweloperskiej i wykorzystanie mechanizmów analizy danych. Projektowanie inwestycji coraz bardziej połączone będzie z zarządzaniem informacją. To znacząco ułatwi koordynację całego procesu inwestycyjnego, przynosząc wszystkim jego uczestnikom wiele korzyści. Dzięki BIM klienci firm deweloperskich, czyli nabywcy mieszkań, będą otrzymywać lepszy produkt końcowy.
--
REKLAMA:
--
Zdecydowałem, że całkowicie przejdziemy na model BIM na bardzo wczesnym etapie prac nad tą koncepcją w Polsce. Podobnie jak we Francji, wprowadzamy wiele innowacji i promujemy zrównoważone budownictwo, korzystając z zaawansowanych technologii budowlanych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Chcemy współtworzyć rynek i przyczynić się do popularyzacji koncepcji BIM w Polsce. Do tego zachęcamy także wszystkich naszych partnerów branżowych, w tym architektów, projektantów instalacji i generalnych wykonawców – powiedział Olivier Durix, Dyrektor Generalny Bouygues Immobilier Polska.

Digitalizacja a doświadczenia klientów

Zgodnie z prognozami Bouygues Immobilier Polska, BIM stworzy także nową jakość w odniesieniu do doświadczeń klientów. Zapewni efektywną prezentację spersonalizowanej oferty mieszkań z użyciem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Tym samym, umożliwi klientom pozyskanie coraz bardziej realistycznych, dokładnych i dostosowanych do indywidualnych preferencji doświadczeń związanych z danym lokalem. Już teraz w biurach sprzedaży firmy oglądać można mieszkania w wersji 3D, z użyciem specjalnego ekranu dotykowego. Przyszli nabywcy mieszkań mogą poznać okolicę projektu czy też dowiedzieć się, w której części budynku usytuowany jest lokal i jakie będzie jego nasłonecznienie.

Pełne wdrożenie koncepcji BIM umożliwi nam przejście na jeszcze większą interaktywność i personalizację oferty. Planujemy wdrożyć technologię, która pozwoli prezentować klientom wirtualnie, w wersji 3D np. sposób aranżacji wnętrz pod klucz z wykorzystaniem konkretnych, wybranych przez nich pakietów wykończeniowych dostępnych w ramach naszego programu Atelier – wyjaśnia Dominik Harpula, Menedżer ds. BIM i Digitalizacji w Bouygues Immobilier Polska.

Zintegrowanie projektowanie w 3D Standard BIM ułatwia analizę i przetwarzanie wszystkich niezbędnych informacji o budynku na każdym etapie jego cyklu życia – od projektowania, poprzez realizację, aż po zarządzanie obiektem. Ponadto wszyscy uczestnicy procesu budowlanego mają stały dostęp do aktualnych informacji o budynku. Projektowanie odbywa się od razu w świecie wirtualnym, w wersji 3D, co umożliwia koordynację wszystkich elementów projektu: konstrukcyjnego, architektonicznego oraz instalacyjnego.

BIM to przede wszystkim stały dostęp do pełnej, aktualnej informacji o każdym z elementów projektu, a tym samym lepsza koordynacja działań i łatwiejsza współpraca dla wszystkich stron zaangażowanych w realizację inwestycji.

BIM jest przyszłością branży deweloperskiej i całego jej łańcucha dostawców. To absolutnie nowa jakość w procesie zintegrowanego i zrównoważonego projektowania inwestycji, jej realizacji oraz późniejszego zarządzania budynkiem. Praca na jednym cyfrowym projekcie to rozwiązanie, które niweluje kłopoty z koordynacją międzybranżową dotyczącą dokumentacji budowlanej, czy kwestią spójności. W przyszłości algorytmy sztucznej inteligencji będą uczyć się na kolejnych zrealizowanych projektach, co jednocześnie pozwoli stale doskonalić jakość dla przyszłych mieszkańców – powiedział Olivier Durix.

Praktyczne korzyści – efektywność, harmonogram i koszty

Dzięki koncepcji BIM wszystkie strony zaangażowane w proces projektowania inwestycji mogą zoptymalizować swoją efektywność i znacząco zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych błędów czy kolizji na bardzo wczesnym etapie tworzenia projektu oraz dokumentacji budowlanej.

Praktyczne korzyści są w zasięgu ręki. Przykładowo, w przypadku jednej z naszych siedmiu planowanych obecnie inwestycji, które powstają już w BIM-ie, czas przygotowania projektu do pozwolenia na budowę skrócił się znacząco. W przypadku innej inwestycji znacząco zoptymalizowaliśmy sposób wykorzystania przestrzeni. Uzyskaliśmy dodatkowych kilkadziesiąt metrów powierzchni użytkowej mieszkań, dzięki optymalizacji przestrzeni i porównaniu kilku możliwych scenariuszy na modelu – wyjaśnia Olivier Durix.

Na podstawie wirtualnego prototypu inwestycji wnioskować można m.in. o prognozowanym zużyciu materiałów budowlanych, spodziewanych kosztach realizacji danego etapu inwestycji oraz kontrolować zgodność prac z harmonogramem budowy. Dodatkowo, oprogramowanie do zarządzania informacją w systemie BIM pozwala odtwarzać historię naniesionych w projekcie zmian, analizować je i przewidywać ich konsekwencje finansowe.

Model BIM umożliwia również analizę wpływu całego cyklu życia danej inwestycji na środowisko naturalne, pomaga realizować projekty spełniające wymogi zrównoważonego budownictwa.

źródło: Bouygues Immobilier Polska

Artykuły podobne:

Galerie zdjęć:

Filmy:

d