newsletter reklama projekty domów forum
poniedziałek 12 kwietnia 2021
09.11.2015r...

Montaż drzwi podnoszono-przesuwne?

Jak ważne jest odpowiednie osadzenie tego typu drzwi? Jak prawidłowo przeprowadzić montaż? Opowiada ekspert QDS24, Marcin Sroka.
Fot. Marcin Sroka, ekspert QDS24
Fot. Marcin Sroka, ekspert QDS24
„W przypadku nieodpowiednio wykonanego montażu wszystkie te zalety mogą okazać się nieużyteczne, dlatego tak ważne jest stosowanie się do instrukcji, dzięki której uzyskamy niepowtarzalny i trwały efekt.” – ostrzega Marcin Sroka z QDS24.

Kilka prostych zasad

„Po pierwsze, bardzo ważne jest miejsce osadzenia drzwi HS. Należy tu w pierwszym rzędzie uwzględnić odległość pomiędzy konstrukcją HS a ścianą. Jest to istotny aspekt ze względu na rozszerzalność termiczną profili PCW oraz elementów ściany. Drzwi HS należy montować odpowiednio w pionie oraz poziomie, a podczas mocowania ościeżnicy oraz progu należy przestrzegać kilku wskazówek. Istotną rzeczą przy osadzaniu drzwi HS jest stabilne i pewne mocowanie progu. Należy pamiętać, że punkty podparcia progu nie mogą być oddalone o więcej niż 300 mm od siebie, a pierwsze podparcie powinno być umiejscowione maksymalnie 150 mm od brzegu.
--
REKLAMA:
--
Fot. Quality Door System 24
Fot. Quality Door System 24
Należy również pamiętać o tym, by odpowiednio wyprzeć ramę, tak ażeby podczas otwierania nie gubiła swojej geometrii – ze szczególnym uwzględnieniem przekątnej. Drzwi HS muszą także pozostać w szczelinie montażowej, aby trwale przenosić obciążenie. Dobre wypoziomowanie progu sprawi, że będzie on stabilny oraz zapobiegnie niedomykaniu się drzwi, co jest szczególnie widoczne przy dużych gabarytach konstrukcji. Odpowiednie wypoziomowanie progu jest najważniejszą czynnością, którą należy wykonać podczas montażu drzwi HS. Jest to realizowane za pomocą belek montażowych lub konsol” – mówi Marcin Sroka, ekspert QDS24. Natomiast sam wybór odpowiednich środków mocujących zależny jest od rodzaju ściany, miejsca osadzenia i rodzaju obciążenia. „W użyciu dostępne są różnego rodzaju środki mocujące m. in. : dyble, kotwy, kątowniki, belki czy konsole. Przy mocowaniu należy pamiętać o zachowaniu stopni swobody – ze względu na rozszerzalność termiczną profili, która jest szczególnie istotna w przypadku dużych konstrukcji. Należy pamiętać o tym, że przy dużych drzwiach o szerokości 4-5 m należy zostawić szczelinę pomiędzy ścianą a HS ok. 2,5-3,5 cm na jedna stronę.” – tłumaczy ekspert z QDS24.

Co więcej, w przypadku zastosowania poszerzeń o wysokości przekraczającej 100mm, mocowanie do muru za pomocą dybli, kotew lub śrub nie jest wystarczające – należy użyć również kątowników.

Belka montażowa, Fot. Quality Door System 24
Belka montażowa, Fot. Quality Door System 24
Kotwy montażowe, Fot. Quality Door System 24
Kotwy montażowe, Fot. Quality Door System 24

Szczelność najważniejsza

„Właściwe uszczelnienie szczeliny złącza drzwi HS z konstrukcją budynku zapewnia ich funkcjonalność oraz użyteczność. Uszczelnienie wpływa na rozdział klimatu wewnętrznego oraz zewnętrznego, ochronę akustyczną oraz cieplną, a także blokadę przed wodą opadową. W przypadku zwykłego wykonania uszczelnienia szczelina musi być chroniona przed wilgocią od wewnątrz, jak i od zewnątrz. W przypadku nieodpowiedniego uszczelnienia może dojść do szkód budowlanych. Można je uszczelnić za pomocą odpowiednich folii lub impregnowanych taśm. Należy pamiętać, że połączenie musi być bardziej szczelne od strony wewnętrznej niż od strony zewnętrznej, po to, aby wilgoć zgromadzona w strefie docieplenia mogła zostać odprowadzona na stronę zewnętrzną budynku.” – mówi ekspert z QDS24.

Montaż drzwi HST w pigułce

„Reasumując – w pierwszym rzędzie należy solidnie i stabilnie wypoziomować próg. Następnie należy pamiętać o odpowiednim zamocowaniu mechanicznym za pomocą dybli, kotew, kątowników i innych, przy jednoczesnym zachowaniu szczeliny dylatacyjnej - miedzy 2 a 3,5 cm w zależności od gabarytu (na stronę). Osadzone drzwi przesuwne powinny być również dobrze zaizolowane, z jednoczesnym zabezpieczeniem strefy montażu - poprzez szczelne połączenie” - podsumowuje Marcin Sroka z QDS24

 Fot. Quality Door System 24
Fot. Quality Door System 24

Edukacja przede wszystkim

Według Marcina Sroki drzwi podnoszono-przesuwne zdobywają w Polsce coraz szerszą rzeszę zwolenników, którzy jednak do tematu podchodzą wyjątkowo ostrożnie: „Jest to związane między innymi z obawą przed montażem i transportem wielkogabarytowych konstrukcji. Firma QDS24 zachęca partnerów do wyjścia ze strefy komfortu, organizując szkolenia lub bezpośrednio wspierając montaż u klienta z udziałem najlepszych specjalistów. Dzięki temu drzwi HS mogą być montowane bez obaw, a klienci będą mogli wybierać między wieloma wariantami tego typu konstrukcji.”

źródło: Quality Door System 24

Artykuły podobne:

d