newsletter reklama projekty domów forum
sobota 15 sierpnia 2020
13.08.2015r...

Nawiewniki okienne – rodzaje

Nawiewniki okienne doprowadzają powietrze do wnętrza domu przy zamkniętych oknach. W tandemie z kanałami wentylacyjnymi zapewniają w domu odpowiedni przepływ powietrza.
Dobra wentylacja w domu, to klucz do dobrego samopoczucia. Jej nieprawidłowe funkcjonowanie objawia się pogorszeniem jakości powietrza w pomieszczeniach, powstaje tzw. wrażenie duchoty, często też na powierzchni okien pojawia się para wodna, szczególnie w kuchni. Rośnie poziom wilgoci w domu, który sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów.

Fot. BREVIS
Fot. BREVIS

Wydaje się, że przy coraz sprawniejszych technologiach wykorzystywanych w budownictwie problemy te nie mają racji bytu. A jednak, to właśnie doskonała izolacja termiczna, jaką zapewnia nowoczesna stolarka okienna, jest powodem kłopotów. Dawniej to właśnie nieszczelne okna dostarczały powietrza do wnętrza domu. Obecnie sytuacja odwróciła się, mamy szczelne okna i problemy z wentylacją. Zapobiec kłopotom możemy m.in. poprzez nawiewniki okienne. Są to niewielkie urządzenia wentylacyjne, montowane w oknach lub w ścianach. Ich zastosowanie zapewnia właściwy napływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń z wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną, ale tylko wywiewną. Przy nawiewno-wywiewnej ich stosowanie nie ma sensu!

Fot. BREVIS
Fot. BREVIS

Fot. BREVIS
Fot. BREVIS

Zalety stosowania nawiewników okiennych

- trwała i automatyczna wymiana powietrza;
- eliminacja zagrożenia jakim są bakterie i pleśnie (cyrkulacja powietrza);
- bezpieczeństwo w przypadku wyjazdów długoterminowych (nie musimy rozszczelniać okien);
- blokada zjawiska ciągu zwrotnego (z przewodu wywiewnego), brak dopływu świeżego powietrza zatrzymuje usuwanie zużytego przez przez przewody wentylacyjne, czego następstwem jest zamiana jednego z przewodów wywiewnych w nawiewny;
- nawiewniki są przydatne w czasie gdy ogrzewamy pomieszczenia, wprowadzają świeże powietrze do pomieszczeń „niezauważalnie” bez strat ciepła (tak jak w przypadku gdybyśmy otworzyli okno);

BREVIS
BREVIS

Rodzaje nawiewników

Nawiewniki sterowane ręcznie

W tym wariancie sami decydujemy o intensywności przepływu powietrza wentylacyjnego. Do regulacji służy przesłona, dzięki której zmieniamy wielkość otworu doprowadzającego powietrze. Ilość powietrza przedostającego się do wnętrza domu zależy od położenia przepustnicy i różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz.

Nawiewniki sterowane ręcznie stosuje się np. w kuchni z kuchenką gazową, bądź piecem.
--
REKLAMA:
--

Nawiewniki ciśnieniowe

Ten wariant nie wymaga naszej interwencji podczas działania. Nawiewnice automatycznie regulują ilość napływającego powietrza. Jego ilość zależna jest od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną, przy dotarciu do poziomu różnicy ciśnień. Jeśli wartość ta nadal rośnie (przyczyną może być podmuch wiatru), nawiewnik blokuje napływ powietrza przepustnicą. Element ten działa na dwa sposoby: albo płynnie, albo skokowo. Dopływ powietrza możemy ograniczyć sami, ręcznie przymykając przepustnicę, nie mamy jednak możliwości jej całkowitego zamknięcia.

Nawiewniki ciśnieniowe zapewniają odpowiedni mikroklimat wewnętrzny, nie dopuszczając do powstania nadmiaru wilgoci (do czego dochodzi czasowo w przypadku nawiewników higrosterowalnych).

Fot. BREVIS
Fot. BREVIS

Nawiewniki higrosterowalne

Nawiewniki te również działają automatycznie. Regulują ilość napływającego powietrza na podstawie zawartości pary wodnej w pomieszczeniu (powstała w wyniku prania, gotowania, suszenia). Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, pod wpływem zmian wilgoci w powietrzu zmienia swoją długość, zmniejszając lub zwiększając ilość strumienia wpadającego powietrza (w przedziale 35 - 70%). Dopływ powietrza jest minimalny, gdy wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu spada poniżej 35%, zaś maksymalny, gdy wartość ta sięga 70%. Nawiewniki tego typu są tak konstruowane, że czujniki nie ma bezpośredniego styku z powietrzem zewnętrznym. Nie analizuje więc warunków panujących na zewnątrz. W przypadku, gdy wilgoć powietrza zewnętrznego jest wyższa niż wewnętrznego, należy być czujnym i samemu zablokować nawiewnik.

Nawiewniki higrosterowalne są przydatne np. w sypialniach.

Budowa i montaż nawiewników

Nawiewnik składa się z części zewnętrznej, w postaci okapnika, który zabezpiecza przed przedostaniem się do wnętrza domu wody opadowej, a także wygłusza hałas z zewnątrz. Część wewnętrzna z kolei, to mechanizm sterowania, który odpowiada za ilości doprowadzanego powietrza oraz kierunek nawiewu.
Nawiewniki możemy zamontować przy oknach na dwa sposoby: albo nabyć je go razem z oknami, albo też dokonać montażu na już istniejących oknach (osobny zakup) . W drugim wariancie zaleca się skorzystać z pomocy osoby przeszkolonej w montażu, aby nie uszkodzić okna.

Nawiewniki montuje się na dwa sposoby: w górnej części okien - powietrze, które kierowane jest w górę, opada mieszając się z wewnętrznym w sposób nieinwazyjny (nie ma zjawiska przeciągu). Zużyte powietrze jest wyciągane na zewnątrz kratką wentylacyjną. Drugim sposobem jest montaż wszybowy, który nie wymaga naruszenia ramy okiennej. Stosuje się go najczęściej wówczas, gdy ościeżnica okna tylko nieznacznie wystaje z muru. Długość takiego nawiewnika odpowiada szerokości szklenia. Elementy odpowiedzialne za regulację przepływu powietrza umieszcza się na zakończeniach bocznych.

To ostatnie rozwiązanie stosuje się także w dużych pomieszczeniach użyteczności publicznej, np. w szkołach, bądź biurach, gdyż system wentylacji wymaga tam większych i czestszych wymian powietrza.

źródło: oBud.pl
autor: Marta Sobiecka

Artykuły podobne:

d