newsletter reklama projekty domów forum
sobota 24 sierpnia 2019
08.04.2014r...

Montaż instalacji odgromowej

Instalacje odgromowe są integralnym elementem wyposażenia instalacyjnego większości obiektów budowlanych. Pełnią one równie ważną funkcję jak instalacje sygnalizacji pożaru i inne instalacje bezpieczeństwa budynku. Prawidłowo wykonane instalacje odgromowe ograniczają ryzyko szkód powstałych w wyniku wyładowania atmosferycznego . W wielu umowach ubezpieczeniowych są zapisy warunkujące wypłaty odszkodowania od stanu technicznego obiektu zgodnego z prawem budowlanym i obwiązującymi normami.


Nawet jeśli szkoda nastąpi z innych przyczyn niż wyładowanie atmosferyczne, brak niezbędnej instalacji odgromowej może zablokować wypłatę roszczeń. Obowiązująca w zakresie instalacji odgromowych norma PN-EN 62305 podaje zasady kwalifikowania obiektów do wyposażenia w instalację odgromową. Te zasady porządkują kwestię formalną i zabezpieczają interesy projektanta, wykonawcy i inwestora. Jednak należy pamiętać, że zjawiska piorunowe są żywiołem nieokiełznanym i nawet jeśli według normy nie są obowiązkowe obiekt takie wyładowanie piorunowe może przyjąć i mogą zaistnieć szkody. Dlatego warto pomyśleć o zabezpieczeniu odgromowym obiektu budowlanego mając na uwadze również to, że kwota przeznaczona na instalacje odgromowe jest często niewspółmierna z wartością całej inwestycji.

Jak się do tego zabrać?

Jak w przypadku każdego przedsięwzięcia budowlanego sprawę trzeba załatwić we właściwej kolejności od projektu do wykonania. Najpierw zlecić wykonanie projektu osobie posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania instalacji elektrycznych. Następnie wybrać materiały i elementy i poszukać wykonawcy. Najlepiej powierzyć zadanie jednej, dobrej, sprawdzonej firmie specjalizującej się w tej branży. Śmiało tutaj można zarekomendować firmę Elko-Bis Systemy Odgromowe, która jest liderem na rynku. Zespół doświadczonych praktyków niezawodnie doradzi, zaprojektuje, wyposaży w niezbędne elementy i wykona każdą instalację odgromową.Norma PN-EN 62305 pomimo tego, że została wydana w 2008 r, w dalszym ciągu nie jest wystarczająco znana i przestrzegana przez wielu uczestników procesu inwestycyjnego. Norma ta podaje całkowicie nowy sposób postępowania przy projektowaniu instalacji odgromowych w odniesieniu do poprzednio obowiązujących. Jest to dokument bardzo rozbudowany, przetłumaczony dosłownym językiem z języka angielskiego, trudny w odbiorze, zawierający wiele niejasności i wątpliwości. Norma PN-EN 62305 wpisana jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki jest dokumentem obwiązującym. Oznacza to, że w procesie budowlanym instalacje odgromowe wykonane niezgodnie z tą normą mogą być nieodebrane przez inspektora nadzoru.
--
REKLAMA:
--
W dalszej konsekwencji może to skutkować koniecznością czynności naprawczych i strat. Straty mogą dotyczyć nie tylko kosztów napraw ale również przestojów na budowie, niedotrzymaniem terminów kluczowych, szkodami pośrednimi związanymi z prowadzeniem czynności naprawczych. Dlatego tak ważna jest znajomość i stosowanie w praktyce prawidłowych zasad projektowania i wykonawstwa instalacji odgromowych.Podstawą kwalifikacji obiektu do tak zwanej klasy ochrony odgromowej jest tak zwana analiza ryzyka. Procedury analityczne określone w zeszycie nr 2 normy PN-EN 62305 stanowią podstawę do przyjęcia podstawowych założeń do projektowania instalacji odgromowej. Jaka będzie wielkość zastosowanych „oczek” siatki zwodów na dachu, jakie będą promienie i kąty ochronne, a co za tym idzie jak wysokie będą maszty chroniące obiekt budowlany, w jakich odległościach będą zabudowane przewody odprowadzające.

Przyjmując podstawowe założenia można przystąpić do projektowania instalacji odgromowych. W inżynierii budowlanej ważną rolę przy wspomaganiu projektowania pełnią programy dla środowisk CAD ( ang. Computer Aided Design). W przypadku instalacji odgromowych istnieje od niedawna taka aplikacja. Program ELKO-BIS CAD zawiera narzędzia do obliczeń parametrów niezbędnych do projektowania instalacji jak również umożliwia wykonywanie grafiki inżynierskiej i zestawień materiałowych. Wszystkie procedury tej aplikacji są zgodne z wymogami PN-EN 62305. Program posiada wbudowana bazę elementów z prezentacją fotograficzną. Z pozycji aplikacji można również przekierować się na stronę www.elkobis.com.pl , gdzie dostępne są karty katalogowe i rysunki szczegółowe pokazujące poszczególne wyroby i detale. W ten sposób projektant ma możliwość widzieć fizycznie jaki element wstawia do projektu i uzyskać o nim pełną informację. Mając tak wyspecjalizowane narzędzie można z powodzeniem i bezpieczeństwem zaprojektować ochronę odgromową obiektu budowlanego.Projekt jest gotowy można pomyśleć o wykonaniu instalacji. Wtedy również można się odwołać się do pomocy ze strony firmy Elko-Bis. Od fachowego doradztwa do wykonawstwa w dowolnym miejscu kraju. Tutaj Inwestor ma dostęp do nowych sprawdzonych technologii i wdrożonych innowacyjnych elementów np. drążków izolacyjnych, zwodów pionowych do ochrony ogniw fotowoltaicznych, anten, kominów, i innych. Na uwagę zasługują ciekawe rozwiązania systemowe np. ochrona rurarzu instalacyjnego. Również zamówienia i dostawy elementów firmy Eko-Bis na budowę odbywają się bardzo szybko i sprawnie. Na stronie internetowej www.elkobis.com.pl dostępne są filmy instruktażowe, pokazujące poszczególne elementy robót zgodne z warunkami technicznymi ich wykonywania. To wszystko ma służyć Inwestorowi w jak najbardziej optymalnym wykonaniu instalacji odgromowych.

Kiedy obiekcje pojawi się sprawnie działająca instalacja odgromowa można poczuć się pewniej. Zachęcam wszystkich Inwestorów do postrzegania tych instalacji jako niezbędnych dla bezpieczeństwa realizowanych obiektów, nieokazałych a jednak bardzo ważnych.

źródło: obud.pl
autor: mgr inż. Tadeusz Masłowski - inżynier produktu / projektant ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o.

Artykuły podobne:

Galerie zdjęć:

d