newsletter reklama projekty domów forum
niedziela 16 czerwca 2019
13.02.2014r...

Kontrola wycieków - detektory

Zadaniem urządzeń pomiarowych i detekcyjnych jest poprawa sprawności funkcjonowania instalacji. Dzięki nim możliwe jest dostosowanie zbiorników do obowiązujących wymagań i przepisów.
Kontrola wycieków - detektory
Detektor wycieku kontroluje w trybie ciągłym ubytki cieczy w zbiornikach dwupłaszczowych z cieczą detekcyjną w przestrzeni kontrolnej. Zbiorniki te przeznaczone są do montażu naziemnego oraz podziemnego i są w nich magazynowane ciecze palne o zagrożeniu pożarowym klasy A I, A II, A III i B oraz ciecze niepalne zagrażające skażeniem wody.
Urządzenie składa się z sygnalizatora, zbiornika cieczy detekcyjnej i wprowadzonej od góry sondy. Wykrycie przecieku następuje w chwili obniżenia się poziomu cieczy detekcyjnej w przestrzeni międzypłaszczowej i w zbiorniku, ponieważ dochodzi wówczas do odsłonięcia elektrod. Sygnalizator traktuje to jako zmianę oporności w obwodzie elektrycznym sondy i natychmiast uruchamia alarm.

Kontrola wycieków - detektory

Detektory przeznaczone do współpracy ze zbiornikami dwupłaszczowymi muszą być zgodne z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 243, poz. 2063).
--
REKLAMA:
--
Fot. AFRISO
(E)

źródło: Afriso

Galerie zdjęć:

Najnowsze wieści z branży
Wideo
d