newsletter reklama projekty domów forum
niedziela 16 czerwca 2019
12.08.2013r...

Technologie Sika przy budowie najdłuższego mostu typu extradosed w Europie

Parę dni temu zakończyła się budowa najdłuższego mostu typu extradosed w Europie. Ta niezwykle nowoczesna konstrukcja o cechach mostu belkowego i wantowego łączy miasto Kwidzyn z autostradą A1 oraz Trójmiastem. Już w połowie sierpnia mostem nad Wisłą, na który czekało około 200 tys. mieszkańców  z okolic, będą mogli przejechać pierwsi kierowcy.
Fot. Sika
Fot. Sika
Długość mostu wynosi 808,5 metra. Wraz z trzema estakadami dojazdowymi o długości 409,8 m, 479,6 m oraz 144,4 m łączna długość obiektu mostowego wynosi 1867,2 m. Pylony rozchylone na zewnątrz konstrukcji sięgają na wysokość 17,2 m ponad powierzchnię jezdni. Most posiada dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne. Domieszki Sika dla mieszanki betonowej o wysokich wymaganiach. Powłoki hydrofobowe Sikagard Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST) do wykonania elementów konstrukcyjnych zaprojektowano beton BWW klasy C70/85 W8 F150 n<5%.

Beton C70/85 został wbudowany w technologii sprężanej do wykonywanego ustroju nośnego.
Ponadto wspomniany beton musiał spełnaić dodatkowe wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1:2003 dla klas ekspozycji XC4, XD3, XF4 oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
--
REKLAMA:
--
Fot. Sika
Fot. Sika
Receptura została zaprojektowana w Laboratorium Technologii Betonów CFB z Gdańska u p. Marka Aleksiuna. Do wykonania mieszanki betonowej C70/85, która spełniała wszystkie wymagania specyfikacyjne, zastosowano cement specjalny firmy LAFARGE – CEM I 52,5 N-HSR/NA - oraz domieszki firmy Sika – Sika Viscocrete EPL 21 i Sika Retarder.

Dla realizacji nowego mostu nad Wisłą łącznie dostarczono ok. 12000 m3 betonu C70/85.

Technologie Sika (materiał SikaGard 702 W Aquaphob) zostały także zastosowane do hydrofobizacji powierzchni żelbetowych, której wykonawcą były firmy Arwo Barlinek oraz Niwa Szczecin Sp z o.o.

źródło: Sika

Najnowsze wieści z branży
Wideo
d