newsletter reklama projekty domów forum
niedziela 16 czerwca 2019
02.07.2013r...

System odwodnień linowych i produkty odwodnień punktowych AS-150T, AS-A150T i AS-A300

Wraz z rozwojem i rosnącym zapotrzebowaniem na produkty, firma AS wprowadziła w tym roku na rynek 4 nowe systemy odwodnień liniowych i dwa produkty odwodnień punktowych. Dodatkowo rozszerzając ofertę o korytka i ruszty w klasie F900 kN.
Fot. AS
Fot. AS
Wprowadzone systemy spełniają wymagania europejskiej normy na Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego PN-EN 1433. Wpusty uliczne wykonane są zgodnie z normą PN-EN 124:2000.

AS-150T, AS-A150T I AS-A300

Wymienione systemy są rozszerzeniem oferty odwodnień liniowych z kratką typu M , które wymagają obetonowania.Nowością są korytka szerokości wewnętrznej 150mm – AS-150T i AS-A150T, które w porównaniu z AS-150 mają cieńsze ścianki o grubości 30mm i węższe kratki, dzięki czemu cena tych produktów jest jeszcze bardziej atrakcyjna.System AS-300 wysokości 130mm to korytka stosowane przede wszystkim na wjazdach do garaży, w celu zapobiegania przelewaniu się wody, w sytuacji gdy nie ma możliwości zastosowania wysokich koryt .
--
REKLAMA:
--
Opisane systemy charakteryzują się wysoką jakością, między innymi dzięki betonowi wysokiej wytrzymałości, ramek ze stali gorącowalcowanej, ocynkowanej ogniowo i rusztów z żeliwa sferoidalnego przykręcanych śrubami ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości, które stanowią jednocześnie mechanizm blokujący zapobiegający „ klawiszowaniu” i przesuwaniu się rusztów.

Wpusty uliczne AS-WU 400x600 pełnokolnierzowe i bezkołnierzowe.

W bieżącym roku firma rozszerzyła ofertę wpustów ulicznych o bezkołnierzowe i pełnokołnierzowe. Wpusty te wykonane są z żeliwa sferoidalnego i spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 124:2000. Ten rodzaj odwodnienia punktowego charakteryzuje się uchylnym rusztem na nierdzewnym sworzniu, który jest przykręcany śrubą ze stali nierdzewnej, co zapobiega „klawiszowaniu” rusztu i znacznie utrudnia kradzież.

źródło: AS

Najnowsze wieści z branży
Wideo
d