newsletter reklama projekty domów forum
piątek 22 lutego 2019
07.05.2013r...

Planujemy plac zabaw

Budżet obywatelski, czyli partycypacyjny to część budżetu danej struktury (dzielnicy, wsi, miasta, gminy itp.), o której przeznaczeniu decydują uprawnieni obywatele (mieszkańcy danego obszaru). Dzięki temu mieszkańcy mogą bardziej angażować się w sprawy lokalne, mają większy wpływ na wydatkowanie środków publicznych, mogą wskazywać najpilniejsze do zrealizowania zadania. Ten budżet daje mieszkańcom możliwość przeznaczania wyodrębnionych środków na ważne dla nich – a niekoniecznie najpilniejsze dla władz – inicjatywy.
Fot. LEGI Polska
Fot. LEGI Polska
Nie funkcjonuje on jeszcze na szeroką skalę, choć wiele samorządów podejmuje próby jego wdrożenia. Różne są też modele jego tworzenia oraz zakres bezpośredniego udziału mieszkańców. Niemniej jednak warto tym zagadnieniem się zainteresować, ponieważ w ten sposób możemy zmienić i ulepszyć nasze najbliższe otoczenie. Ja to zrobić? Załóżmy, że widzimy potrzebę zbudowania wiejskiego placu zabaw. Widzą ją również inni mieszkańcy. Przygotowujemy więc wniosek, zbieramy wymaganą liczbę podpisów i przedstawiamy go jako projekt zagospodarowania środków z budżetu obywatelskiego.

Przede wszystkim trzeba zastanowić się, dla dzieci w jakim wieku ma być plac, a następnie – jakie mają znaleźć się na nim elementy. Załóżmy, że planujemy wyposażyć go w piaskownicę, zjeżdżalnię, huśtawkę, ławki dla opiekunów, kosz na śmieci, ogrodzenie, tablicę informacyjną. Na tej ostatniej umieszcza się m.in. regulamin, nr telefonu do zarządcy placu. Pamiętajmy, że ogrodzenie musi być bezpieczne dla dzieci, pozbawione ostrych krawędzi, solidne i trwałe.
--
REKLAMA:
--
Wyposażenie:
1. bujak na sprężynie – to wydatek rzędu średnio od ok. 700 zł brutto wzwyż;
2. mała zjeżdżalnia - wyposażona w tworzywową, mocną i odporną na uszkodzenia mechaniczne rynnę o wys. ok. 1 m, drewnianą mini-wieżę i schodki – z zabudowanymi balustradami – to koszt średnio od 1500 zł brutto.
3. drewniana piaskownica 3 x 3 m – od ok. 1000 zł.
4. drewniana ławka – od ok. 200 zł za sztukę.
5. ogrodzenie i furtka – jego cena zależy od długości, wysokości i materiału, z jakiego zostanie wykonane.
6. kosz na śmieci i tablica informacyjna.

Podłoga mini-wieży powinna znajdować się na wysokości max 1m. Jeśli będzie wyżej, konieczne stanie się zainwestowanie w bezpieczną nawierzchnię – zamiast trawy musi to być piasek albo syntetyczna wykładzina. Ogrodzenie może być drewniane albo np. z gotowych, ocynkowanych paneli ogrodzeniowych.

Pamiętajmy, że plac zabaw musi spełniać wymagania normy PN-EN 1176, dotyczące wymaganych odległości od ulicy i okien domów, minimalnego nasłonecznienia terenu itp. Warto też przewidzieć, kto będzie się nim opiekował – czy np. wspólnota, czy zewnętrzny zarządca. No i nie zapominajmy o kosztach robocizny.

źródło: Legi Polska

Artykuły podobne:

d