newsletter reklama projekty domów forum
wtorek 26 września 2017
10.04.2008r...

Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego

Wymagania inwestorów dotyczące izolacji dachów płaskich są coraz większe i dotyczą nie tylko energooszczędności, bezpieczeństwa i trwałości wyrobów, ale również zapewnienia ich sprawnego i skutecznego montażu. Możliwość szybkiego prowadzenia robót związanych z wykonaniem ocieplenia i pokrycia jest szczególnie istotna w przypadku dachu.
Przykładem systemowego rozwiązania, spełniającego wyżej wymienione wymagania jest System Płyt Spadkowych DACHROCK SPS. Jest on przeznaczony do kształtowania spadków - potrzebnych do odprowadzania wód opadowych - w warstwie termoizolacji, a nie w warstwie konstrukcji (konstrukcja stalowa nachylona lub strop żelbetowy z wylaną ze spadkiem szlichtą).

Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego

Elementy systemu

System DACHROCK SPS składa się z dwóch rodzajów płyt: DACHROCK SP i DACHROCK KSP. Płyty DACHROCK SP służą do kształtowania jednokierunkowego spadku o różnym nachyleniu - są podstawowym wyrobem do uzyskania wymaganego spadku od linii kalenicowej do linii wpustów dachowych lub rynny. Mają wymiary 1000×500 mm i spadek wzdłuż wybranej krawędzi płyty - na długości 1000 mm lub na szerokości 500 mm. Płyty DACHROCK SP układa się kolejno od punktu najniższego do najwyższego (np. z 3% spadkiem 2-30 mm, 30-60 mm, 60-90 mm itd.). Jeżeli na budynku są zamontowane tylko rynny i rury spustowe zewnętrzne (brak wpustów wewnętrznych), to płyty spadkowe DACHROCK SP są wystarczającym elementem do odprowadzania wód opadowych z połaci dachowych.
--
REKLAMA:
--
Płyty DACHROCK KSP - z dwukierunkowym spadkiem - są przeznaczone do kształtowania kontrspadków (dwukierunkowych spadków) w dachach o różnym nachyleniu. Zastosowanie elementów kontrspadkowych umożliwia skierowanie wody opadowej z połaci dachowych do wpustów wewnętrznych rozmieszczonych punktowo (odwodnienie wewnętrzne dachu). Oferowane są trzy typy elementów kontrspadkowych: dla dachów o nachyleniu do 2%, 3% lub 5%. Jeżeli dachy mają spadek większy niż 5%, elementy kontrspadkowe układa się jeden na drugim w różnych kombinacjach.

Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego
Typowy element kontrspadkowy między dwoma wpustami dachowymi wewnętrznymi może mieć maksymalnie 30 m długości i składa się z czterech części: dwóch elementów DACHROCK KSP P (prawostronnych) i dwóch DACHROCK KSP L (lewostronnych). Każdą z tych części tworzą moduły A, B, C, D, E, F... aż do P. Moduł składa się z odpowiednio dociętych płyt - każda z nich ma różną grubość w czterech narożnikach (płyta z dwukierunkowym spadkiem). Niektóre moduły, szczególnie te o dużej grubości, są dwuwarstwowe (płyta ze spadkiem oraz płyta podkładowa). Po ułożeniu płyt zgodnie z planem ułożenia systemu płyt spadkowych PUSPS, uzyskuje się czteroczęściowy element kontrspadkowy, odprowadzający wodę do dwóch wewnętrznych wpustów dachowych. Aby uniknąć pomyłki przy układaniu, każdy moduł jest pakowany w osobną paczkę, która ma dwie etykiety: standardową - zgodnie z wymaganiami normowymi oraz opisową, na której jest podany typ i odmiana modułu oraz wielkości spadku dachu. Na przykład, symbol D3L oznacza: lewostronny (patrząc w kierunku wpustu dachowego) moduł D dla dachu o nachyleniu do 3%.

Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego

Typowy UKŁAD WARSTW

Typowy układ warstw dachu płaskiego, w którym został zastosowany system DACHROCK SPS, jest następujący:
- konstrukcja - stalowa lub żelbetowa,
- paroizolacja,
- ocieplenie - płyty MONROCK MAX o grubości dobranej do wymagań ochrony cieplnej, pełniące rolę zasadniczego ocieplenia,
- DACHROCK SPS - płyty spadkowe (i kontrspadkowe) z wełny mineralnej, kształtujące spadki w połaci dachu,
- pokrycie dachowe - papa termozgrzewalna w układzie jedno- i dwuwarstwowym, folia PVC lub membrana EPDM.

Najczęściej warstwy termo- i hydroizolacji mocuje się do podłoża łącznikami mechanicznymi. Innym rozwiązaniem jest dach balastowy z warstwą dociążającą, np. ze żwiru płukanego lub płyt chodnikowych.

Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego

Projektowanie

Osoby, które chciałyby zastosować System DACHROCK SPS, powinny przesłać do Doradztwa Technicznego firmy ROCKWOOL Polska wszystkie dane niezbędne do sporządzenia projektu i kalkulacji. Są to:

- rzut dachu z rozmieszczeniem wpustów dachowych i dokładnymi wymiarami (w wersji elektronicznej lub wydruk rysunku),przekrój poprzeczny dachu w miejscach charakterystycznych,
- wielkości spadków i kontrspadków, które chcemy uzyskać na dachu.
- Doradca Techniczny ROCKWOOL Polska bezpłatnie przygotuje szczegółowy projekt odwodnienia dachu płaskiego przy pomocy zestawu płyt spadkowych DACHROCK SPS.
- Projekt najczęściej obejmuje:
- zestawienie płyt DACHROCK SP i DACHROCK KSP,
- kalkulację cenową proponowanego rozwiązania (koszt zakupu kompletu płyt spadkowych i kontrspadkowych potrzebnych do odprowadzenia wód opadowych z połaci dachu do wpustów lub rynien),
- plan ułożenia systemu płyt spadkowych (PUSPS) na dachu z ich dokładnym oznaczeniem.
- Przed zamówieniem systemu klient pisemnie akceptuje zaproponowane rozwiązanie techniczne.

Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego
ROCKWOOL Polska oferuje ponadto następujące elementy dodatkowe, przydatne do realizacji dachów w systemie DACHROCK SPS: łączniki do mocowania mechanicznego do blachy trapezowej, folię paroizolacyjną ROCKWOOL, kliny dachowe do obróbek attyk oraz bloczki trapezowe do wypełniania fałd blachy trapezowej dachu płaskiego w celu poprawienia izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych.

WYKONANIE dachu

Etapy układania termoizolacji dachu płaskiego z zastosowaniem systemu DACHROCK SPS:
układanie zasadniczej warstwy ocieplenia z płyt MONROCK MAX o zaprojektowanej grubości,
układanie płyt o jednokierunkowym spadku DACHROCK SP wg PUSPS,
układanie płyt kontrspadkowych DACHROCK KSP według PUSPS,
układanie pokrycia dachowego z papy w układzie dwuwarstwowym lub jednowarstwowym (alternatywnie membrana PVC lub EPDM jako pokrycie jednowarstwowe) na płytach DACHROCK SP i KSP (warstwy izolacyjne są mocowane za pomocą łączników mechanicznych lub balastu).

Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego

System DACHROCK SPS zapewnia:

- poprawę izolacyjności cieplnej stropodachu przez zwiększoną grubość izolacji termicznej,
- swobodę w kształtowaniu odwodnienia oraz spadków bez potrzeby ingerencji w warstwę konstrukcyjną dachu,
- odwodnienie dachu bez konieczność wykonywania koryt dachowych,
- zmniejszenie obciążeń od warstw dachowych dzięki wyeliminowaniu szlichty spadkowej,
- prosty i łatwy montaż na dachu, skrócenie czasu potrzebnego do wykonania ocieplenia i pokrycia dachowego,
- kompletność rozwiązania od etapu projektu aż po instruktaż montażu, profesjonalny serwis ze strony doradców technicznych i przedstawicieli handlowych specjalizujących się w izolacjach dachów płaskich,
- możliwość konsultacji na etapie projektowania i wykonawstwa.
- Podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych rozwiązań wykorzystujących skalną wełnę ROCKWOOL, dach w systemie DACHROCK SPS zapewnia:
- wysoką izolacyjność termiczną przegrody, co znajduje potwierdzenie w niskich kosztach ogrzewania,
- zwiększone bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Rozwiązania z kamienną wełną ROCKWOOL zwiększają odporność ogniową przegrody,
- paroprzepuszczalność rozwiązania - swobodne odprowadzenie pary wodnej z pomieszczeń na zewnątrz,
- trwałość izolacji - wełna kamienna jest stabilna wymiarowo i odporna na starzenie.

Szczegółowych informacji na temat systemu DACHROCK SPS udzielają Doradcy Techniczni ROCKWOOL Polska oraz Przedstawiciele Handlowi ds. obsługi klientów instytucjonalnych. Zapytania ofertowe dotyczące projektowania i wyceny systemu DACHROCK SPS należy kierować e-mailem, pocztą lub faksem bezpośrednio do Doradztwa Technicznego ROCKWOOL Polska.

źródło: rockwool

Artykuły podobne:


Home
Newsletter
Reklama
Partnerzy
Materiały do pobrania
Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone
www.oBud.pl

Wydawca:

Nevicom Sp. z o.o.
ul. R. Kaczmarczyka 17
85-796 Bydgoszcz
tel./fax: 052/ 321 12 80
NIP: 5542920610
KRS: 0000454504
d