newsletter reklama projekty domów forum
poniedziałek 17 czerwca 2019
02.04.2008r...

Specjalna papa zgrzewalna do dachów zielonych - Izolmat plan zielony dach PYE PV250 S5

Producent pap IZOLMAT Gdańsk wzbogaca swoją ofertę o kolejny produkt – specjalną papę asfaltową zgrzewalną do izolacji dachów zielonych, odporną na przerost korzeni.
Specjalna papa zgrzewalna do dachów zielonych -  Izolmat plan zielony dach PYE PV250 S5

Specjalna papa zgrzewalna do dachów zielonych -  Izolmat plan zielony dach PYE PV250 S5

IZOLMAT zajmuje się rozwiązaniami dachów zielonych od bardzo dawna i mamy w tym temacie spore osiągnięcia w postaci wielu doskonale funkcjonujących dachów zielonych.

Jako producent pap nie koncentrujemy się tylko na zagadnieniu izolacji przeciwwilgociowych, ale proponujemy Państwu kompletne rozwiązania, w których podajemy wszystkie warstwy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania dachu zielonego.

Proponowana do tej pory izolacja przeciwwilgociowa w takim dachu składała się z dwóch warstw pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych SBS, ale dodatkowo izolacja ta musiała być chroniona specjalną folią odporną na przerost korzeni roślin. Mimo sprawdzonej skuteczności działania takiej izolacji, zaczęliśmy zastanawiać się nad rozwiązaniem równie dobrym, lecz mniej kosztownym.

Efektem tego jest nowa papa w naszej ofercie IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5. Jest to papa produkowana z asfaltu modyfikowanego SBS, z mocną wkładką z włókniny poliestrowej. Specjalne dodatki do asfaltu powodują, że nie następuje penetracja papy przez korzenie roślin i w efekcie tego izolacja nawet po długim okresie eksploatacji nie ulegnie uszkodzeniu.

Zastosowanie papy odpornej na korzenie umożliwia niestosowanie dodatkowej warstwy folii ochronnej, która wymagana jest wtedy, gdy stosuje się uszczelnienie nieodporne na przerost korzeni.

A oto przykładowe rozwiązanie dachu zielonego, w którym zastosowano papę IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5 .

DACH ZIELONY IZOLMAT standardowe ekstensywne obsadzanie zielenią


Specjalna papa zgrzewalna do dachów zielonych -  Izolmat plan zielony dach PYE PV250 S5

OPIS WARSTW:

1.Podłoże betonowe wykonane ze spadkiem,
2.Impregnat asfaltowy - IZOLPLAST rozcieńczony wodą wg instrukcji producenta,
3. Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,
4.Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5 odporna na przerastanie przez korzenie roślin.

Papa mocowana jako pierwsza jest zgrzewana do podłoża betonowego zagruntowanego dwukrotnie masą asfaltowo - kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą w proporcji 1:2 (Izolplast : woda). Zagruntowanie podłoża tą ekologiczną modyfikowaną wodną emulsją asfaltów i kauczuków umożliwia osiągnięcie doskonałej przyczepności do podłoża izolacji z pap zgrzewalnych, co zdecydowanie wpływa na tak długi okres gwarancji udzielany na papy produkcji Izolmatu.

Papy mogą być ułożone również na izolacji termicznej z płyt warstwowych termoizolacyjnych IZOLDACH S tj. płyt styropianowych oklejonych papą, co umożliwia bezpośrednie zgrzewanie na nich papy. Płyta IZOLDACH S jest przyklejona wówczas klejem asfaltowo-polimerowym lub poliuretanowym do paroizolacji z papy lub do starego wyremontowanego pokrycia dachowego z pap asfaltowych zagruntowanego Izolplastem rozcieńczonym wodą

5. MATA ZABEZPIECZAJĄCA I GROMADZĄCA WODĘ SSM 45 wykonana z odpornych na gnicie włókien syntetycznych. Zadaniem jej jest zgromadzenie wody, która spłynęła z powodu nadmiaru przez matę drenażową. Woda wraz z substancjami odżywczymi, zgromadzona w macie ochronnej, ma możliwość powrotu w postaci pary wodnej do warstw górnych dachu. W przypadku całkowitego nasycenia maty, nadmiar wody spłynie do systemu odwodnienia. Mata układana jest z 10cm zakładką na odpornym na korzenie uszczelnieniu dachowym. Zdolność gromadzenia wody: ok.5 l/m2.

6.MATA DRENAŻOWA I GROMADZĄCA WODĘ FLORADRAIN FD25 wykonana z odpornego na nacisk polietylenu w formie maty z zagłębieniami zbierającymi wodę i z otworami na górnych wypukłościach dla wentylacji i dyfuzji. Dzięki takiemu kształtowi maty tworzy się pod nią system kanałów o wysokości 35mm, pozwalających na odprowadzenie nadmiaru wody przelewającej się przez otwory w górnych wypukłościach, co chroni dach przed nadmiernym obciążeniem wodą.
Maksymalne obciążenie maty: 250 kN/m2.

7.WŁÓNINA FILTRACYJNA SYSTEMFILTER SF układana na elementach drenażowych z 20cm zakładką. Zadaniem tej warstwy jest zapobieganie dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń do warstwy drenażowej, chroniąc ją w ten sposób przed zamuleniem.

8.WARSTWA WEGETACYJNA jest mieszanką substratu dla ekstensywnego obsadzenia dachu zielenią opartą na bazie zmielonej cegły ceramicznej i pumeksów, wzbogaconą przerobionym składnikiem kompostowym. Mieszanka powinna być odporna na zaprószenie ogniem z góry, mrozoodporna i stabilna strukturalnie.

W miejscu występowania pasów zabezpieczających tj. wzdłuż zakończeń dachu zielonego, wokół elementów przechodzących przez dach i wokół studzienek ściekowych, jak również dla utworzenia odcinków przeciwpożarowych zamiast opisanej powyżej mieszanki substratu i roślinności stosuje się tłuczeń, żwir.

9.STREFA ROŚLIN
Wybór roślin zależy oprócz indywidualnych upodobań klientów przede wszystkim od wartości dopuszczalnego obciążenia konstrukcji dachu, jego nachylenia oraz w przypadku dachów istniejących także ich stanu technicznego. W zależności bowiem od rodzaju roślin różna będzie grubość podłoża dla warstwy wegetacyjnej i w związku z tym różne obciążenia, które musi konstrukcja nośna przenieść.

Rośliny muszą być prawidłowo dobrane z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych. Nie każda roślina będzie rosła w ekstremalnych warunkach dachu, musi ona charakteryzować się odpornością i łatwością aklimatyzacji. Rośliny są wstępnie hodowane na zbrojonych matach wegetacyjnych, tak by w odpowiedni sposób były przygotowane do optymalnego rozwoju na dachu.

Maty składają się ze zbrojenia np.15mm plecionki z poliamidu, która jest trwale połączona z podbudową z welonu.

Maty zbrojące, na których następuje ukorzenienie roślin są trudno palne, odporne na działanie promieni UV i oddziaływania mikrobiologiczne.

Welon musi ułatwić przede wszystkim przechodzenie przezeń korzeni roślin i spełniać rolę stabilnego filtra oraz musi być odporny na siły rozciągające.

Niezmiernie ważne oprócz poprawnego ukształtowania warstw dachu jest prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie elementów połączeń, zakończeń i części penetrujących dach.

Oto przykłady rozwiązań detali omówionego systemu.

Specjalna papa zgrzewalna do dachów zielonych -  Izolmat plan zielony dach PYE PV250 S5

Przedstawiony dach jest przykładem dachu zielonego o zabudowie ekstensywnej i jest rodzajem dachu bardziej polecanym w przypadku, gdy nie planujemy wykonywania prac ogrodniczych takich jak koszenie, nawożenie, usuwanie chwastów itp. Jest to doskonały dach, gdy przewidujemy minimalny nakład pielęgnacyjny tzn. przegląd dachu 1-2 razy w roku . Taki dach zielony funkcjonuje na zasadzie naturalnego procesu nawadniania oraz nawożenia i oprócz fazy wzrostu roślin nie wymaga z reguły żadnego dodatkowego nawadniania.

Jeżeli chcemy, by na dachu były ozdobne trawniki, kwiaty letnie, wymagające byliny, krzewy i drzewa, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dach ten będzie wymagał regularnych prac ogrodniczych. Intensywne obsadzenie zielenią wiąże się również z koniecznością zastosowania grubszej warstwy wegetacyjnej, tak więc należy przewidzieć większe obciążenia konstrukcji dachu.
--
REKLAMA:
--
W długoletnim okresie badań spośród sprawdzonych w praktyce technologii, system ekstensywny obsadzenia zielenią okazał się być idealnym połączeniem estetyki i ekologii z korzyściami ekonomicznymi. Za pomocą tego systemu skutecznie i trwale pokrywa się zielenią dachy wszystkich rodzajów (w tym dachy strome wymagające dodatkowych elementów zapobiegających zsuwaniu). Ten rodzaj obsadzenia dachu zielenią charakteryzuje się niezbyt dużym ciężarem i nie tak dużymi kosztami niezbędnymi do jego wykonania jak w przypadku dachu zielonego w systemie intensywnym. Rośliny stosowane w tym systemie można porównać z roślinami występującymi w naturze w warunkach ekstremalnych, zwykle są to mchy, sukulenty (przede wszystkim różne rodzaje rozchodnika), zioła i niektóre trawy. Rośliny te po fazie przyjęcia się nie wymagają stałej pielęgnacji i same zaopatrują się w niezbędne do życia środki dzięki naturalnym procesom środowiska zachodzącym w podłożu. Stan stresu u roślin wywołany np. brakiem wody, wyrównany jest z pomocą specjalnych mechanizmów naturalnie funkcjonujących na dachu. Obumieranie starych roślin oraz naturalny wysiew i rozwój młodych roślin odbywają się w układzie zamkniętym z ciągłą odnową biologiczną i regeneracją roślin. Obieg taki można wspomagać, ale nie powinno się stosować intensywnych środków pielęgnacyjnych.

Szkody dla wegetacji przynosi też wprowadzanie obcych dla danego układu nowych roślin oraz przerywanie naturalnej regeneracji poprzez usuwanie roślin. Konieczne jest natomiast regularne kontrolowanie i oczyszczanie odpływów dachowych oraz usuwanie z korzeniami obcych roślin, a zwłaszcza roślin, które zasiały się w strefie pasm żwiru przy zakończeniach powierzchni dachu zielonego.

Specjalna papa zgrzewalna do dachów zielonych -  Izolmat plan zielony dach PYE PV250 S5

Dlaczego temat dachów zielonych wydaje się nam tak ważny?

Otóż wraz z rozwojem cywilizacji człowiek oddala się coraz bardziej od środowiska naturalnego. Ten niezamierzony efekt postępu ludzkości próbuje się ograniczyć lub spowolnić przez działania na rzecz ochrony i rozwoju środowiska. Przykładem tego jest projektowanie i realizacja dachów zielonych na współczesnych budynkach. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w dużych kompleksach urbanistycznych, gdzie każdy skrawek zieleni zarówno w dzielnicach mieszkaniowych jak i w miejscach pracy jest mile widziany. Termin „dachy zielone” dotyczy zabudowy tarasów, balkonów i dachów. W Polsce w obecnej chwili inwestorzy coraz częściej rozważają możliwość budowy dachów zielonych, bo chociaż koszt ich wykonania nie jest niski, to na decyzję mają często wpływ inne argumenty. Wśród korzyści wynikających z zastosowania dachu zielonego można wymienić wartości estetyczne, ekologiczne i użytkowe. Zabudowa dachu zielenią harmonizuje urbanistycznie z otoczeniem, ponieważ zagospodarowuje te płaskie powierzchnie i wolne przestrzenie, które do tej pory niczym nie zachwycały, a wręcz stanowiły najmniej ciekawy element architektoniczny obiektów budowlanych. Dachy zielone projektowane w zgodzie z naturą wprowadzają wartość estetyczną do gęstej, często monotonnej zabudowy miejskiej, dają człowiekowi więcej spokoju, odprężenia i odpoczynku, wpływają więc bardzo pozytywnie na ludzką psychikę. Obsadzone zielenią dachy są dodatkiem do parków i skwerów, pozwalają ponadto utrzymywać lepszą wilgotność powietrza i tłumią hałasy. Dachy zielone produkując tlen regenerują również powietrze do oddychania. Tworzą więc powierzchnię służącą człowiekowi bardziej niż każdy inny dach, są po prostu bardzo przyjazne środowisku.

Dachy zielone zapewniają ponadto jeszcze dłuższą żywotność materiałów użytych do ich budowy, gdyż dobrze zabezpieczają je przed wpływami atmosferycznymi, a głównie przed dużymi wahaniami temperatury, na które narażone byłyby na innych rodzajach dachów tj. temperatury od -25ºC do +80ºC.

Warstwy wewnątrz dachu zielonego są zabezpieczone także przed szkodliwym działaniem promieni UV i przed uszkodzeniami mechanicznymi. Mniejsza może być ponadto warstwa izolacji cieplnej, gdyż warstwa wegetacyjna wraz z zielenią stanowi również ochronę termiczną.

Specjalna papa zgrzewalna do dachów zielonych -  Izolmat plan zielony dach PYE PV250 S5

Oby w najbliższej przyszłości powstało wiele takich dachów nad garażami podziemnymi, na dachach szpitali, biur, hoteli, ale również w obiektach prywatnych, gdzie często niewykorzystana przestrzeń np. nad garażem, po wykonaniu na nim dachu zielonego staje się wspaniałym miejscem wypoczynku użytkowników obiektu.

Zapraszamy inwestorów, projektantów, wykonawców do skorzystania z doradztwa technicznego IZOLMATu nie tylko na temat dachów zielonych, ale również w tematyce rozwiązań izolacji różnego typu dachów, fundamentów i tarasów, opracowanych w formie SYSTEMÓW IZOLACJI IZOLMAT.

źródło: izolmat
autor: Elżbieta Goltz

Artykuły podobne:

d