newsletter reklama projekty domów forum
niedziela 16 czerwca 2019
18.03.2007r...

Izolacje ścian fundamentowych

W prezentowanym artykule przedstawiamy system izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w zastosowaniu do ścian fundamentowych. TEFOND to nowoczesna generacja membran wytłaczanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Dzięki swej strukturze produkty z grupy TEFOND są odporne na wszelkie czynniki chemiczne zawarte w glebie oraz materiałach budowlanych. Posiadają również wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu nie zniszczą ich korzenie roślin, grzyby, bakterie czy ostre fragmenty kamieni lub gruzu.
Izolacje ścian fundamentowych

TEFOND posiada unikalny system mechanicznych zamków, umożliwiających szybkie i trwałe łączenie materiału w duże powierzchnie, eliminując przy tym potrzebę stosowania dodatkowych izolacji wodoszczelnych.

Struktura wytłaczanej powierzchni TEFONDu daje możliwość odwadniania i jednoczesnej wentylacji chronionej powierzchni „twardej”, a przy tym poprawia przyczepność produktu do podłoża gruntowego.

Geomembrany TEFOND dostępne są w rolkach o stałej szerokości 240 cm, co znacznie ułatwia kalkulację potrzebnej ilości produktu i zmniejsza ilość magazynowanego towaru.

Izolacje ścian fundamentowych

Systemy TEFOND, obecne na rynku od kilkunastu lat, cieszą się uznaniem i dużą popularnością w budownictwie europejskim.

Rodzina systemów TEFOND obejmuje 6 rodzajów membran, stosowanych m.in. do izolacji fundamentów, tarasów czy ogrodów dachowych.

Wszystkie warstwy układu izolacji ścian fundamentowych, przy zastosowaniu tradycyjnej metody budowlanej są niezbędne by zapewnić konstrukcji szczelność, odporność na zmiany temperatur i zjawiska atmosferyczne, a także obciążenia użytkowe. Metoda ta ma jednak znaczące wady. Pierwsza z nich ujawnia się już na etapie wykonawczym, bowiem tradycyjny sposób układania warstw izolacji jest procesem dość czasochłonnym. Bardzo istotnym dla inwestora czynnikiem przy wyborze metody budowlanej jest również jej trwałość, a tu metoda tradycyjna również nie sprawdza się najlepiej.

Izolacje ścian fundamentowych

Izolacje typu lekkiego.

Izolację typu lekkiego stosuje się w przypadkach, gdy poziom wody gruntowej jest poniżej poziomu posadowienia budynku. Wówczas ściany fundamentowe chronimy przed zawilgoceniem spowodowanym wodami opadowymi.

Tradycyjna izolacja typu lekkiego jest izolacją bitumiczną - najczęściej jest to lepik na gorąco. Często izolacja ta jest niszczona punktowo podczas zasypywania fundamentów przez ostre krawędzie kamieni, gruzu i wszelkich przedmiotów znajdujących się w gruncie na placu budowy . Przez powstałe nieszczelności woda opadowa dostaje się do struktury ścian. Jednocześnie warstwa lepiku skutecznie uniemożliwia odsychanie powierzchni podziemnych elementów budynku. W konsekwencji prowadzi to do akumulacji wilgoci w materiałach konstrukcyjnych.

Tegola Polonia Ltd proponuje wykonanie izolacji z geomembrany TEFOND PLUS (Karta Techniczna Produktu nr 2). Geomembrana ta dzięki swojej strukturze chemicznej i przestrzennej geometrii jest odporna na uszkodzenia mechaniczne ( wytrzymałość na przedziurawienie w warunkach badania CBR wynosi ponad 1300 kN) i pozwala "oddychać" ścianie, o ile jest ułożona wytłoczeniami w kierunku do jej powierzchni.

Izolacje ścian fundamentowych

Pustka powietrzna znajdująca się między geomembraną a powierzchnią ściany pozwala na odsychanie ściany .TEFOND PLUS mocuje się do ściany za pomocą gwoździ do betonu ze specjalnie ukształtowanymi podkładkami. Geomembrany łączy się między sobą za pomocą zatrzaskowych zamków mechnicznych uformowanych na brzegach rolek i uszczelnionych dodatkowo dwoma nałożonymi fabrycznie paskami kleju elastomerobitumicznego. Taki sposób połączeń pozwala na pionową instalację geomembrany, co umożliwia stosowanie arkuszy o jednakowej szerokości (2,40 m) bez względu na wysokość izolowanych ścian. Uniwersalna szerokość ułatwia także wyliczenie niezbędnej do wykonania prac ilości produktu i ogranicza do minimum odpad materiału. Duża wytrzymałość zamków mechanicznych na ścinanie (ponad 70% wytrzymałości na rozciąganie geomembrany) zabezpiecza wykonaną izolację przed jej rozerwaniem podczas zasypywania i eksploatacji.
--
REKLAMA:
--
Pustka powietrzna stworzona między barierą izolacyjną i chronioną powierzchnią jest zabezpieczana specjalną listwą zakończeniową. Do uszczelniania połączeń poza zamkami mechanicznymi i uszczelniania otworów stosuje się samoprzylepną i samowulkanizującą taśmę elastomerobitumiczną ELOTENE o standardowej szerokości 20 cm.

Izolacje ścian fundamentowych

Oddzielnym zagadnieniem jest wykonywanie izolacji poziomej budowli. Fundamenty i posadzki na gruncie wylewa się na specjalnie do tego celu przygotowanym podłożu. Tradycyjnie podłoże stanowi warstwa podkładu betonowego o grubości ok. 15 cm. Na nim układane są dopiero warstwy pap izolacyjnych. Wykonanie takiej struktury wymaga pogłębienia wykopu o grubość warstwy „chudziaka”, wywozu dodatkowego urobku, dowozu betonu na budowę i wykonywania prac betonowych w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Czynności te są kosztowne, czasochłonne, trudne do zaplanowania i stają się często przyczyną opóźnienia frontu robót.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie zamiast warstw tradycyjnych warstwy separacyjno-izolacyjnej z geomembrany TEFOND HP (Karta Techniczna Produktu nr 3). Rozwiązanie takie jest korzystne technicznie i godne uwagi ze względów ekonomicznych. Geomembrany TEFOND HP pełnią rolę materiału separacyjnego, izolacji przeciwwilgociowej, chronią beton i zbrojenie przed korozją chemiczną i biologiczną, w fazie wykonywania fundamentów umożliwiają równomierny rozkład naprężeń ,powstających od obciążenia wylewaną mieszanką betonową na podłożu gruntowym, wzmacniają to podłoże.

Izolacje ścian fundamentowych

Izolacje typu ciężkiego.

Izolacja typu ciężkiego ma chronić ściany fundamentowe przed wodą o dużym ciśnieniu hydrostatycznym. Stosujemy ją wówczas, gdy:
- poziom wody gruntowej jest powyżej poziomu posadzki piwnic,
- budynek posadowiony jest na gruntach o niskiej wodoprzepuszczalności (glinach, iłach) i nie jest możliwe wykonanie drenażu opaskowego przeciwdziałającego tworzeniu się zastoisk wody opadowej wzdłuż ścian piwnic.

Tradycyjna izolacja typu ciężkiego składa się z wodoszczelnych warstw bitumicznych, chronionych przed uszkodzeniami mechanicznymi ściankami dociskowymi w płaszczyźnie pionowej i gładzią cementową w płaszczyźnie poziomej.

Izolacje ścian fundamentowych

Tegola Polonia Ltd zaleca wykonanie wanny bitumicznej z dwóch warstw plastomerycznych pap termozgrzewalnych o podwyższonej trwałości GEMINI FC 3 mm (Tab.11). Są to membrany z wyselekcjonowanego tzw. „mostowego” bitumu modyfikowanego wysokiej jakości polimerami ataktycznego polipropylenu o wyjątkowo dużej odporności na procesy starzenia, związane z obciążeniem mechanicznym i działaniem agresywnych substancji chemicznych, w tym kwasów humusowych zawartych w wodzie gruntowej. Na poziomą i pionową ochronę izolacji wodoszczelnej stosujemy TEFOND PLUS. Ułożony wytłoczeniami na zewnątrz izolowanej powierzchni zastępuje drogą i czasochłonną ściankę dociskową oraz gładź cementową. Wykonując przeponę poziomą pierwszą warstwę Gemini FC 3mm układa się luzem na chudym betonie i zgrzewa na zakładach szerokości 10 cm. Drugą warstwę wgrzewa się w całości w pierwszą, z przesunięciem zakładów o około 0,5 m. Na płaszczyznach pionowych, obie warstwy pap wgrzewa się całą powierzchnią. Podłoże pod Gemini FC musi być zagruntowane środkiem Primer.

Izolacje ścian fundamentowych

Stosowanie produktów z rodziny TEFOND znacznie skraca prace budowlane, jest także korzystne pod względem ekonomicznym dla inwestora, który dzięki temu rozwiązaniu może zrezygnować z dodatkowych, bardzo kosztownych prac budowlanych. Dzięki wykorzystaniu TEFONDU do prac izolacyjnych możemy mieć pewność, że konstrukcja będzie mogła pracować prawidłowo i unikniemy niechcianych niespodzianek związanych z nieszczelnością i zawilgoceniem fundamentów. Unikalne właściwości materiałów TEFOND gwarantują łatwość montażu (system zamków mechanicznych) oraz najlepszą jakość (specjalnie opracowany kształt wytłoczeń odpowiada za odporność geomembrany na wszelkie uszkodzenia mechaniczne). Warstwa powietrza w wytłoczeniach stanowi również dodatkową izolację termiczną i akustyczną. Produkty TEFOND zostały przetestowane w najcięższych warunkach, gdyż stosuje się je powszechnie w budownictwie drogowym, gdzie wymagana jest najwyższa trwałość i żywotność materiału.

źródło: tegola

Artykuły podobne:

d