newsletter reklama projekty domów forum
niedziela 16 czerwca 2019
03.10.2012r...

Materiały Budowlane 9/2012

Spis treści:
Materiały Budowlane 9/2012
TEMAT WYDANIA – Elewacje
J. Adamowski – Nowoczesne elewacje budynków projektowane zgodnie z zasadami inżynierii fasad 2
Multimedialne fasady z oświetleniem LED 8
J. Jasiczak – Kształtowanie elewacji budynków z betonu architektonicznego 10
Tynki SOLBET – ważna grupa produktów chemii budowlanej SOLBET 13
Jak pomimo ograniczeń technologicznych skutecznie izolować fasady 14
M. Niziurska, M.Wieczorek – Trwałość warstw wykończeniowych na systemach ociepleń 16
PAROC FAS B – elastyczne rozwiązania fasad otynkowanych 18
S. Czernik, M.Kulesza, D. Matysik, J. Michalak – Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas 21
LS Tech Homes wprowadza innowacyjne wyroby dla budownictwa – wywiad z Leszkiem Surowcem, Prezesem Zarządu LS Tech Homes S.A 24
Panele SIP – atrakcyjna oferta dla budownictwa 26
J. Miklaszewska, A. Wiejak – Odporność na glony tynków cienkowarstwowych do stosowania na zewnątrz obiektów 28
Ściany licowe z silikatów 31
T. Rybarczyk – Tynki – ważny element konstrukcji murowej 32
Drutex wzmacnia pozycję lidera na rynku okien i drzwi – wywiad z Leszkiem Gierszewskim, Prezesem firmy Drutex 33
A. Kaliszuk-Wietecka, A. Miszczuk – Tynki na elewacjach a możliwość wystąpienia kondensacji międzywarstwowej 34
Przegląd tynków zewnętrznych dostępnych na polskim rynku 38
O. Kopyłow – Sztuczne okładziny kamienne w świetle wymagań prCUAP 05.04/14 44
M. Jaworska-Michałowska – Metalowe perforowane osłony elewacyjne 46
P. Sulik, E. Sudoł – Niewłaściwe zastosowanie drewna egzotycznego na elewacjach 48
AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY
S. Lapovskaya, T. Voloshina – Zastosowanie krótkich nierozpuszczalnych włókien celulozowych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego 50
MODERNIZACJA I REWALORYZACJA OBIEKTÓW
P. Berkowski, G. Dmochowski – Remont zabytkowych budynków mieszkalnych na przykładzie przedwojennej zabudowy Wrocławia 54
J. Krentowski – Rekonstrukcja i rewaloryzacja zabytkowego budynku „Pod Łokietkiem” w Ojcowie 56
Kompleksowe wykonywanie hydroizolacji 59
A. Robak, E. Błazik-Borowa – Specjalne rusztowania budowlane do prac renowacyjnych obiektów zabytkowych 60
Czynne wzmocnienie konstrukcji materiałami kompozytowymi systemu S&P Polska 63
A. Klimek, Z. Matkowski – Remont zabytkowej drewnianej klatki schodowej 64
S. Fic, D. Barnat-Hunek – Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 66
M. Połyga – Właściwości nowoczesnych pianek poliuretanowych 68
ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO
M. Piasecki – Jak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Cz. 7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 70
WIZYTÓWKA FIRMY
Bogate złoża i dobre zarządzanie gwarancją rozwoju 73
MURY
Ł. Drobiec, R. Jasiński – Problemy obliczania nośności filarków międzyokiennych podstawową metodą uproszczoną wg EC-6 75
EUROKODY W PRAKTYCE
R. Krzywoń – Konstrukcje żelbetowe – właściwości materiałów w świetle wymagań Eurokodu 2 79
Jakie zmiany wprowadził Eurokod 2 w przypadku klasyfikacji stali zbrojeniowej? 83
UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
T. Możaryn, H. Bobryk, M. Wójtowicz – Wymagania techniczne utrzymania konstrukcji stalowych w kontekście ochrony przed korozją 84
INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO 86
RYNEK BUDOWLANY
M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w lipcu 2012 roku 89
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie siedmiu miesięcy 2012 roku 92
Zmiana cen materiałów budowlanych w sierpniu 2012 roku 93
PRAWO W BUDOWNICTWIE
M. Berdysz – Założenia do nowego Prawa budowlanego 94
VADEMECUM UNIJNE
M. Głowacz, H. Prejzner, J. Tworek – Obowiązek informowania o zawartości substancji niebezpiecznych w wyrobach budowlanych wynikający z rozporządzeń UE nr 1907/2006 i nr 305/2011 98

źródło: Materiały Budowlane

Najnowsze wieści z branży
Wideo
d