newsletter reklama projekty domów forum
piątek 19 lipca 2019
18.12.2018r...

Ekspertyza techniczna w budownictwie

Ekspertyza techniczna jest określeniem często występującym w sektorze budowlanym. Obowiązujące obecnie prawo budowlane nie określa jednoznacznie czym jest i jakie elementy zawiera ekspertyza techniczna. Wiele prac budowlanych wymaga sporządzenia przed ich rozpoczęciem ekspertyzy technicznej budowlanej. W ramach budowlanej ekspertyzy technicznej zawarte są rozbudowa obiektu budowlanego, modernizacja oraz rozbudowa budynku.
Fot. Grupa Stekra
Fot. Grupa Stekra

Kto może sporządzać ekspertyzy techniczne

W prawie budowlanym nie określono precyzyjnie kto może wykonywać ekspertyzy techniczne. Zazwyczaj zajmuje się tym rzeczoznawca budowlany lub inna osoba posiadająca uprawnienia budowlane zarówno w zakresie projektowania, jak i realizacji. Firma http://www.stekra.pl/ oferuje usługi z zakresu opracowania ekspertyz technicznych i analiz energetycznych w budownictwie.

Zakres zagadnień ujętych w ekspertyzie technicznej

Ekspertyza techniczna obejmuje wiele tematów związanych z realizacją danej inwestycji, jej modernizacją lub rozbudową. Dotyczy m.in. sprawdzenia i oceny czy obiekt został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, dostosowania obiektu do innych celów lub zastosowań oraz przebudowy obiektu. Ekspertyzę budowlaną wykonuje się również w celu analizy przyczyn katastrof budowlanych lub awarii konstrukcyjnych, a także analizy rozmaitych uszkodzeń czy pęknięć elementów konstrukcyjnych, fundamentów, ścian, stropów, elewacji, dachu i innych. Ma także za zadanie sprawdzenie i rozstrzygnięcie czy w przypadku postępowania sądowego roszczenia stron są zasadne.
--
REKLAMA:
--

Jakie elementy zawiera ekspertyza techniczna?

Prawidłowo wykonana ekspertyza techniczna jest złożonym dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje na temat temat przedmiotu opracowania, jak również jasno określa cel, w jakim została opracowana. Ponadto przedstawia opis elementów i rozwiązań konstrukcyjnych dudynku, które podlegają sprawdzaniu, zawiera ich wymiary oraz specyfikuje materiały, z jakim zostały wykonane. Ekspertyza zawiera także opis przeprowadzonych odkrywek oraz badań, jak również sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji stropu, ścian i dachu domu. Całość dokumentacji uzupełniają rysunki i fotografie elementów poddanych analizie.

Szczegółowe obliczenia i podsumowanie

W ekspertyzie technicznej sporządzonej dla potrzeb budownictwa znajdują się również obliczenia dopuszczalnych obciążeń fundamentów, stropów, nadproży, ścian oraz belek konstrukcyjnych. Na podstawie uzyskanych i przeanalizowanych danych prezentuje się wnioski końcowe wynikające również z oględzin i badań. Obejmują one przede wszystkim ocenę stanu budynku, jego przydatność do dalszego użytkowania albo planowanej rozbudowy, a także ocenę tego, w jakim stanie jest istniejąca instalacja. Ponadto wnioski końcowe zawierają opis uszkodzeń danych elementów, tj. stan zawilgocenia i zagrzybienia, zniszczenia, rysy i pęknięcia, oraz opisują przyczyny powstawania wymienionych uszkodzeń. Kolejną część podsumowania stanowią zalecenia dotyczące niezbędnych napraw czy renowacji, tj. wykonanie wzmocnień, osuszenie i ocieplenie zawilgoconych pomieszczeń, jak również wskazówki odnośnie realizacji tych napraw.

źródło: Materiał partnera

Artykuły podobne:

d