newsletter reklama projekty domów forum
wtorek 16 lipca 2019
30.10.2018r...

Ochrona środowiska dla inżynierów

To unikatowe kompendium wiedzy z zakresu TECHNOLOGII INŻYNIERSKIEJ OCHRONY ŚRODOWISKA, napisane przez grono wybitnych polskich naukowców zajmujących się różnymi aspektami tego zagadnienia.
Ochrona środowiska dla inżynierów
Autor: Jacek Krystek
Wydawnictwo: PWN
Wydanie I
Ilość stron: 596

W publikacji tej dokonano połączenia:

- ZAGADNIEŃ PRAWNYCH, w tym: oceny oddziaływania na środowisko, zarządzania środowiskowego; jak i:
- ZAGADNIEŃ TECHNICZNYCH: gospodarki odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ochrony powierzchni ziemi, jak i jej rekultywacji i remediacji, ochrony przed hałasem, jak i ochrony przed korozją.
--
REKLAMA:
--
Książka powinna się stać podstawowym opracowaniem w Polsce dotyczącym ochrony środowiska, od której specjaliści związani z tą problematyką będą rozpoczynać swoje dociekania i studia. Po ten podręcznik sięgną zapewne studenci uczelni wyższych, zarówno uniwersyteckich, jak i technicznych, w których programach nauczania omawiane są zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Portal oBud.pl jest patronem medialnym książki.

źródło: PWN

Artykuły podobne:

d