newsletter reklama projekty domów forum
niedziela 16 czerwca 2019
18.10.2017r...

Co się dzieje w budownictwie?

Koniunktura, prognozy i programy rządowe wspierające budownictwo to tematy, które nieustająco nurtują branżę budowlaną. 26 października w Warszawie będzie można uzyskać wiele odpowiedzi na pytania o przyszłość.
Co się dzieje w budownictwie?
Spotkanie ekspertów, przedstawicieli stowarzyszeń i mediów branżowych to najlepsza okazja do przedyskutowania aktualnie kluczowych dla polskiego budownictwa kwestii.

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku wraz z Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa organizuje Międzynarodową Konferencję Monitoring Rynku Budowlanego, która jest jednym z najważniejszych i największych eventów sektora budowlanego w Polsce. Wydarzenie odbywa się po raz dwudziesty.
--
REKLAMA:
--
Wśród mówców konferencji znajdą się między innymi:
- Dr Artur Polak - Naczelnik Wydziału Strategii i Analiz w Departamencie Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa;
- Prof. dr hab. Waldemar Rogowski - Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej;
- Rafał Miazga - Specjalista w zakresie monitorowania mediów;
-Beata Tomczak - Główny Analityk Rynku ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

Ponadto w sesjach multimedialnych zostaną zaprezentowane wypowiedzi przedstawicieli organizacji działających w branży budowlanej. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, Polski Związek Firm Deweloperskich to organizacje szczególnie mocno angażujące się w szeroki zakres działań związanych z budownictwem, dlatego warto zapoznać się z ich przewidywaniami na temat przyszłości poszczególnych typów budowncitwa.

W programie Międzynarodowej konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2017 znajdują się dwa główne bloki.
1. SESJA I – Analityczno-prognostyczna
CO PRZYNIESIE ROK 2018? OCENA SKALI WPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW NA SEKTOR BUDOWLANY

W Sesji zostaną przedstawione między innymi analiza stanu budownictwa na tle sytuacji makroekonomicznej kraju, koniunktura sektora oraz wyniki poszczególnych typów budownictwa – mieszkaniowego, niemieszkalnego i infrastrukturalnego. Zaprezentowane będą również wypowiedzi kluczowych dla polskiego budownictwa osób a główny analityk rynku ASM opatrzy każdy punkt programu szczegółowym komentarzem oraz przedstawi prognozy na 2018 rok.
2. SESJA II - Marketingowa
INTERNET=KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI

W bloku podjęte zostaną kwestie aktywności fachowców w Internecie określone na podstawie badania zrealizowanego przez ASM w drugim kwartale 2017 roku. Ponadto eksperci omówią sposoby badania skuteczności komunikatów marketingowych w sieci, narzędzia internetowe oraz trendy zakupowe w placówkach sieciowych. Jako nowość zostaną omówione techniki neuromarketingu niezbędne do wykorzystania w nowoczesnym przedsiębiorstwie działającym w branży budowlanej.

Międzynarodowa konferencja
MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2017
PROGNOZY RYNKOWE
26 października 2017 r.
Budynek Ch8, ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie

źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

Najnowsze wieści z branży
Wideo
d