newsletter reklama projekty domów forum
poniedziałek 27 maja 2019
05.04.2017r...

Co warto wiedzieć o współczynniku Uw?

0,2 - o taką wartość został obniżony współczynnik przenikania ciepła (Uw) stolarki okiennej. Aktualnie obowiązujące normy zostały wprowadzone 1 stycznia br., kolejne zmiany są zapowiadane na rok 2021. O obecnych normach i skutkach wprowadzonych zmian opowiada Łukasz Kucharczyk, Dyrektor ds. Sprzedaży Bezpośredniej firmy EKO-OKNA S.A.
Fot. Archiwum Eko-Okna
Fot. Archiwum Eko-Okna

Czym jest współczynnik przenikania ciepła? Skrótem Uw określa się ilość energii (W), która przeniknie przez okno o powierzchni metra kwadratowego (m2) przy jednoczesnej różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 1 K. Wskaźnik izolacyjności cieplnej jest wyrażany w jednostce W/m2K.

Uw wyraża wartość przenikania ciepła dla całego okna; im jest niższy, tym lepsza izolacyjność cieplna. Na jego wartość wpływają zarówno zastosowane materiały (Uf - współczynnik przenikania ciepła dla ramy), jak i samej wielkości okna, tj. udziału powierzchni przeszklonej do powierzchni całkowitej (Ug to współczynnik przenikania ciepła dla szyby).

Fot. Archiwum Eko-Okna
Fot. Archiwum Eko-Okna

Obowiązujące obecnie normy

Do 2014 roku obowiązywała norma, w myśl której wartość Uw okien (za wyjątkiem połaciowych) nie mogła być wyższa niż 1,3 W/m2K. U progu bieżącego roku wartości zostały obniżone: od 1 stycznia 2017 roku wartość współczynnika przenikania ciepła Uw okien nie może przekraczać poziomu 1,1 W/m2K.Opisane normy dotyczą produktów montowanych w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi 16 (i więcej) stopni Celsjusza.

- Przepisy w zakresie izolacyjności cieplnej okien i drzwi wynikają z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zostały one wprowadzone w celu ograniczenia energochłonności nowo budowanych obiektów. Wprowadzone w tym roku, zaostrzone (w porównaniu z dotychczasowymi) regulacje, obowiązują inwestorów, którzy pozwolenia na budowę uzyskali po 1 stycznia tego roku - wyjaśnia Łukasz Kucharczyk, Dyrektor ds. Sprzedaży Bezpośredniej firmy EKO-OKNA S.A.
--
REKLAMA:
--
Uw w praktyce: najlepiej porównywać wartości okien referencyjnych
- Aktualnie obowiązująca wartość przenikania ciepła dla okien (1,1 W/m2K) jest adekwatna do założeń dot. izolacyjności termicznej. Dzięki przyjętym regulacjom w nowych budynkach montowane są produkty energooszczędne, które wpływają zarówno na koszty ogrzewania, jak i przyczyniają się do ochrony środowiska. Cel został osiągnięty, ale aktualne normy zostały już mocno wyśrubowane. Warto przy tym podkreślić, że przyjęte w naszym kraju współczynniki są bardziej rygorystyczne od wymagań obowiązujących w Niemczech, Austrii, czy też w Czechach - podkreśla przedstawiciel firmy EKO-OKNA S.A.

Zmiany zaplanowane na rok 2021

Od wprowadzenia w życie nowych norm minął kwartał, a kolejnych zmian należy spodziewać się za cztery lata. Od 1 stycznia 2021 roku wartość Uw dla okien ma wynosić 0,9 W/m2K, różnica między obecnie obowiązującą a planowaną normą wynosi więc 0,2 W/m2K. Jak dalsze zaostrzanie norm wpłynie na rynek? - Ceny okien i drzwi spełniających bardziej rygorystyczne normy z pewnością będą wyższe od produktów o akceptowalnych obecnie parametrach. Już teraz są to bardzo zaawansowane technicznie rozwiązania, kolejne zmiany norm wymuszają na producentach wprowadzanie nowych, kosztowniejszych technologii - przyznaje przedstawiciel firmy EKO-OKNA.

Fot. Archiwum Eko-Okna
Fot. Archiwum Eko-Okna
Choć zmiany wartości wskaźnika Uw wpłyną na cenę gotowych produktów, nie przełożą się na zyski związane z oszczędnością energii. Innymi słowy: koszty poniesionej inwestycji są niewspółmierne do korzyści finansowych.

- Niestety, zmiany nie zostały poprzedzone konsultacjami z branżą budowlaną. Dodatkowe utrudnienia natury technicznej i materiałowej będą dla wszystkich producentów swego rodzaju wyzwaniem. Zagadnienie to już teraz budzi wiele pytań i kontrowersji w naszym środowisku, a dalsze obniżanie obowiązujących parametrów będzie tylko pogłębiać problem. Czas pokaże ile firm poradzi sobie w nowej sytuacji i będzie w stanie przetrwać na jeszcze bardziej wymagającym rynku. Drobne (z punktu widzenia inwestorów) zmiany będą miały następstwa odczuwalne dla całego rynku - podsumowuje Łukasz Kucharczyk.

źródło: Eko-Okna
autor: Anna Koza/Adventure Media

Artykuły podobne:

d