newsletter reklama projekty domów forum
poniedziałek 25 września 2017
08.03.2012r...

Jak czytać kody na styropianie

Przykładowo: PŁYTY STYROPIANOWE EPS 70-040 FASADA, EPS-EN 13163-T2-L2W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(70,-)2-TR100 oznacza:
EPS – płyty styropianowe,
70 – naprężenie ściskające przy 10-proc. odkształceniu,
040 – maksymalne wymagane wartości deklarowane współczynnika przewodzenia ciepła , odpowiednio1D,
FASADA – słowne części oznaczeń: FASADA, DACH, PODŁOGA, PARKING stanowią skrótową informację o podstawowym zastosowaniu danego wyrobu,
T – tolerancja grubości,
L – tolerancja długości,
W – tolerancja szerokości,
S – tolerancja prostokątności,
P – tolerancja płaskości,
BS – poziom wytrzymałości na zginanie,
CS(10) – poziom naprężeń ściskających przy 10-proc. odkształceniu,
DS(N) – poziom stabilności wymiarowej w normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotności względnej ),
DS(70,-) - poziom stabilności wymiarowej w temp. 70°C,
TR – poziom wytrzymałości na rozciąganie,

W odniesieniu do styropianu norma PN-B-20132:2005 wprowadza istotne zmiany – uzależnia zastosowanie konkretnego wyrobu od jego gęstości pozornej.
--
REKLAMA:
--
Na podstawie referatu: Izolacje cieplne z wełny mineralnej i styropianu, wygłoszonego na konferencji Izolacje 2012 autorstwa dr. inż. Bożeny Orlik-Kozdroń i dr. inż. Tomasza Steidla z Politechniki Śląskiej.

źródło: chemia
Najnowsze wieści z branży
Wideo
Zobacz powiększony film oraz inne instrukcje

Home
Newsletter
Reklama
Partnerzy
Materiały do pobrania
Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone
www.oBud.pl

Wydawca:

Nevicom Sp. z o.o.
ul. R. Kaczmarczyka 17
85-796 Bydgoszcz
tel./fax: 052/ 321 12 80
NIP: 5542920610
KRS: 0000454504
d