newsletter reklama projekty domów forum
niedziela 16 czerwca 2019
11.09.2009r...

Drenaż opaskowy

Warunki stosowania drenażu opaskowego powinny zostać określone w oparciu o wyniki badań geologicznych, które należy wykonać przed przystąpieniem do prac projektowych. Zarówno w przypadku nowo wznoszonego, jak i już istniejącego budynku należy sprawdzić, czy izolacja pozioma i pionowa fundamentów i ścian piwnicznych została wykonana prawidłowo lub czy jest wystarczająca dla danych warunków geologicznych. W przypadku oceny negatywnej, izolację należy wykonać ponownie lub dostosować ją do wymagań.
Fot. Wavin
Fot. Wavin

Elementy systemu:

1. Studzienka drenarska rewizyjna

Studzienkę drenarską rewizyjną należy umieścić w najwyższym punkcie ułożenia rury drenarskiej w celu odpowietrzenia i rewizji układu oraz przeprowadzenia okresowego czyszczenia.

Studzienkę drenarską rewizyjną można wykonać samodzielnie z typowych elementów systemu drenarskiego (np. rura karbowana Ř315, pokrywa PP Ř315, wkładka "in situ" Ř110, dołącznik drenarski Ř110/80, stożek i pokrywa betonowa Ř315) lub z gotowych elementów (kineta Ř315/110, dołącznik drenarski Ř110/80, rura karbowana Ř315, stożek i pokrywa betonowa Ř315).

Fot. Wavin
Fot. Wavin

2. Studzienka drenarska zbiorcza

Studzienka drenarska zbiorcza, zlokalizowana w najniższym położeniu rury drenarskiej, służy do zbierania wód drenażowych. Przy typowym zastosowaniu, studzienka (zbiorcza Ř315/110) ma za zadanie odprowadzać wody drenażowe grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej lub cieku wodnego; może również znaleźć zastosowanie w studniach o większej średnicy w sytuacji, gdy wodę trzeba przepompować.

Fot. Wavin
Fot. Wavin

3. Rura drenarska

Rurę drenarską (najczęściej o średnicy Ř80, dostępną również w otulinie z geowłókniny dla gruntów z drobnych piasków oraz w otulinie z włókna kokosowego dla gruntów gliniastych) należy układać na wysokości ławy fundamentowej w obsypce z grubego żwiru.

Fot. Wavin
Fot. Wavin

4. Łączenie elementów systemu

Łączenie rury drenarskiej z elementami studni drenarskich wykonujemy na zasadzie połączeń mechanicznych na tzw. zatrzask.

Na załamaniach budynku rurę drenarską swobodnie wyginamy.

UWAGA!
Przed połączeniem elementów wyposażonych w uszczelki gumowe, należy je posmarować środkiem poślizgowym.

Fot. Wavin
Fot. Wavin

Jak zamontować drenaż opaskowy?

Aby poprawnie zamontować drenaż opaskowy, należy postępować zgodnie z instrukcją, pamiętając przy tym, że rury drenarskie karbowane PVC:
- można układać na wszystkich typowych dla ław fundamentowych głębokościach;
- należy układać ze spadkiem min. 3%;
- należy obsypać żwirem o max. średnicy zastępczej Ř32 w warstwie 100-150 mm wokół rury.

Zaleca się stosowanie:

- rur z filtrem z włókna syntetycznego, gdy istnieje niebezpieczeństwo zatkania rur przez drobne ziarna otaczającego gruntu;
- rur z filtrem kokosowym - w gruntach gliniastych i torfowych, aby zapobiec zatykaniu rury i zwiększyć pobór wody.
--
REKLAMA:
--

źródło: Wavin

Artykuły podobne:

d